9. máj 2019 14:28

Oznámenie o začatí konania - zmena stavby RD

Stavebník Peter Nesládek, Malinovská 245/45, Nitrianske Pravno, v zastúpení Ing. Mário Klopan, ERGAstav, s.r.o., M. Mišíka 16/1, Prievidza, podal dňa 02.05.2019 u tunajšieho úradu žiadosť o zmenu stavby pred dokončením na stavbu „Rodinný dom, p.č. 801/44“, na pozemkoch parc. č. 8013/44, 8013/26 v k. ú. Prievidza., Ulica na kamenici.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…