10. Sep 2019 11:15

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby -zateplenie bytového domu S. Chalupku

Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov na ulici Sama Chalupku 461/1,3 v Prievidzi, v zastúpení Mgr. Pavlom Mikušom, S. Chalupku 461/1, 971 01 Prievidza, podali dňa 20.08. 2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie na zmenu stavby, pred jej dokončením spočívajúcu v predĺžení lehoty uskutočňovania stavby: „ZATEPLENIE BYTOVÉHO DOMU SAMA CHALUPKU 461/1,3, PRIEVIDZA

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.