6. Feb 2019 8:00

Oznámenie o začatí konania na zmenu stavby pred dokončením

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu, Ulica S. Chalupku 28,30, Prievidza, v zastúpení Mareka Petráša, bytom Poľná ulica 186/76, Prievidza, podali dňa 01.02.2019 u tunajšieho úradu žiadosť zmenu stavby pred dokončením, spočívajúcu v predĺženie termínu dokončenia stavby, na stavbu „Zateplenie štítových stien S. Chalupku 28, 30, Prievidza“ v k. ú. Prievidza, parc. č. 396, súp. č. 20321 na Ulici S. Chalupku.

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…