7. Dec 2012 9:23

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Opatovce nad Nitricou, zmeny a doplnky č.1“

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Opatovce nad Nitricou, zmeny a doplnky č.1“

MESTO PRIEVIDZAČíslo spisu 2.4.2.- 2012/115083 V Prievidzi dňa 22.11.2012
Verejná vyhláška zverejnená dňa 22.11.2012

Mesto Prievidza,

Oznamuje

dotknutým fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti
verejnou vyhláškou
Oznámenie o strategickom dokumente
„Územný plán obce Opatovce nad Nitricou,
zmeny a doplnky č.1“

v súlade s § 6 odst.5 zákona č. 24 /2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.


Strategický dokument
„Územný plán obce Opatovce nad Nitricou,
zmeny a doplnky č.1“
je k nahliadnutiu
na úradnej tabuli Mestského úradu v Prievidzi Námestie slobody č. 14
po dobu 14 dní.Konzultácie podľa § ods. 3 zákona k oznámeniu je možné vykonať na Obvodnom úrade životného prostredia v Prievidzi, v pracovných dňoch od 8.00 do 13.30 hodiny. Termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky 046/5189216 alebo mailom elene.tulisova@pd.ouzp.sk.

Fyzické a právnické osoby môžu pripomienky uplatniť najneskôr do 14 dní odo dňa oznámenia na Obvodný úrad životného prostredia Dlhá ulica 3 971 01 Prievidza.

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta v. r.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…