17. Apr 2020 7:14

Opravy miestnych komunikácií a chodníkov – Tichá ulica a Ulica A. Mišúta

Samospráva upozorňuje verejnosť na začatie prác a s tým súvisiace obmedzenia dopravy v rámci opráv miestnych komunikácií a chodníkov. Opravy bude realizovať spoločnosť Swietelsky – Slovakia, spol. s r. o.

Počas jari 2020 pripravuje mesto Prievidza ďalšie rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie opráv je nutné čiastočné, prípadne úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách. Predmetom prác bude odstránenie jestvujúcich krytov a realizácia pokládky nových asfaltov.

V termíne od 20.04.2020 budú realizované opravy na nasledovných miestnych komunikáciách a chodníkoch:
oprava miestnej komunikácie na Tichej ulici
oprava chodníka na Ulici A. Mišúta (pred MŠ) – pri parkoviskách bude vyznačený pracovný pás v šírke cca 1,0 m ako manipulačný priestor

Z dôvodu čiastočnej uzávierky miestnych komunikácií a chodníkov žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…