28. Sep 2020 16:42

Olympia sa zapojila do týždňa športu

V tejto pre nás všetkých neľahkej dobe sa naša Olympia minulý víkend zapojila do "Európskeho týždňa športu" cykloturistikou a turistikou do dedinky Koš. Cykloturisti sa stretli na našom olympijskom klube odkiaľ pokračovali po starej košovskej ceste, kde sa stretli s ostatnými turistami.

Prvá zastávka v Koši bola u našej cvičenky Janky na jej záhrade na malom občerstvení a potom sme pokračovali na záhradu našej cvičenky Ruženky.
Na jej krásnej záhrade sme si spoločne zacvičili , opekali , spoločne si posedeli a zabavili sa.

Počas celej športovej akcie panovala medzi nami veselá a srdečná nálada a k tomu prispelo aj nádherné slnečné počasie.
Veľká vďaka patrí hlavne našej Ruženke za jej pozvanie a pohostenie.
Prajem Vám krásne prežitie jesenných dní , veľa zdravia a optimizmu .

Text: Jitka Hejtmanková

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…