Charakteristika materskej školy:
Materská škola má päť tried, je umiestnená v dvojposchodovom objekte a nachádza sa v obytnej zóne, v tichom prostredí ďalej od rušnej cestnej premávky v mestskej časti Píly (staré sídlisko). Je to účelové zariadenie pozostávajúce z jedného objektu. Prízemie budovy tvorí vstupný vestibul, dve triedy so šatňami, stabilnými spálňami a sociálnymi zariadeniami, miestnosťou pre prevádzkové pracovníčky, riaditeľňou a kanceláriou vedúcej školskej jedálne. Na poschodí sú umiestnené tri triedy so šatňami, dve z toho majú stabilné spálne a sociálne zariadenia. V suteréne sa nachádza kuchyňa, jedáleň a skladové priestory. Súčasťou objektu je školský dvor, ktorý je zatrávnený a vybavený 2 pieskoviskami, preliezačkou so šmýkačkou, lavičkami, pružinovými hojdačkami, dreveným vláčikom, lezeckou stenou, altánkom, pocitovým chodníkom, bylinkovou záhradkou, hmyzím hotelom, záhonom s drevinami, záhradným domčekom na detské hračky a športové potreby, hudobným centrom – bambusová zvonkohra, dendrofon. Asfaltová plocha sa využíva ako dopravné ihrisko. Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase: od 6.00 hodiny do 17.00 hodiny.

Čím je výnimočná naša materská škola:

  • Uplatňujeme inovatívne, humánno-tvorivé metódy výchovy a vzdelávania.
  • Rozvíjame umelecké cítenie u detí s pohybovým a výtvarným nadaním v spolupráci so Základnou umeleckou školou L. Stančeka v Prievidzi ako elokované pracovisko s internými učiteľmi a umožňujeme deťom oboznamovať sa s cudzím jazykom – anglickým v spolupráci s Jazykovou školou Future s interným učiteľom.
  • Ako rodinne zameraná materská škola spoločne s rodičmi organizujeme aktivity, akcie a tvorivé dielne, kde je jedinečná príležitosť odhaliť u detí tvorivé schopnosti, naučiť ich vážiť si seba a tým aj ostatných, uvedomiť si svoje miesto v spoločnosti a v neposlednej rade spolu prežívať radosť so svojimi blízkymi.
  • A množstvo ďalších aktivít.

Kontakt
Adresa
: Ul. P. Benického 154/1, 971 01 Prievidza
Riaditeľka materskej školy: Renáta Szeghöová
Tel. kontakt: 0903 501 206, 0911 055 046
Riaditeľka školskej jedálne: Jaroslava Michalovičová
Tel. kontakt: 0903 501 215
Email: msbenickeho@prievidza.sk
Web: www.benoskola.webnode.sk