Zoznam pridelených nájomných bytov

Názov a dátum zverejnenia Formát

Zoznam vylosovaných budúcich nájomcov bytu v novostavbe na Gazdovskej ulici

Zverejnené 2.1.2019

Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2018
Zverejnené 28.9.2018
Zoznam pridelených bytov za I. polrok 2018