18. Sep 2020 8:37

O dotácie z rozpočtu mesta na rok 2021 je potrebné požiadať do konca septembra

O dotácie z rozpočtu mesta Prievidza určené na podporu aktivít plánovaných v prvom a druhom polroku 2021 je potrebné požiadať do konca septembra.

Prideľovanie dotácií z rozpočtu mesta upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019, ktoré bolo mestským zastupiteľstvom schválené v novembri minulého roka. Na základe jeho ustanovení je potrebné o dotáciu na aktivity plánované v prvom polroku nasledujúceho kalendárneho roka požiadať do 30. septembra 2020.

Mesto Prievidza aj napriek zložitej ekonomickej situácii, ktorú poznačila pandémia koronavírusu, opäť vyčlení v budúcom roku finančné prostriedky pre podporu aktivít subjektov pôsobiacich v kultúrnej, športovej či sociálnej oblasti.

Dotácie sa poskytujú právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú služby obyvateľom mesta. Všetky potrebné informácie nájdete TU.

Tlačivá a dokumenty k žiadostiam o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2021:

Žiadosť o poskytnutie dotácie (Príloha č. 1)
Zúčtovanie poskytnutej dotácie (Príloha č. 2)
Čestné vyhlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu mesta Prievidza (Príloha č. 3)
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 8/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta ico_pdf_46

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.