13. Feb 2020 7:14

Nový mesačník centra sociálnych služieb venovaný prevencii proti závislostiam

Nezisková organizácia Spokojnosť – centrum sociálnych služieb ako etablovaná organizácia v oblasti poskytovania sociálnych služieb rozširuje svoje pôsobenie aj vo sfére problematiky závislosti a spoluzávislosti v okrese Prievidza.

Novovytvorené zariadenie OÁZA ako Centrum poradensko-sociálnych služieb a prevencie poskytuje anonymnú a bezplatnú odbornú pomoc všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii v dôsledku látkovej a nelátkovej závislosti ako je závislosť od alkoholu, drog, internetu, televízie, gambling, mobilománia a pod. Poskytuje poradenstvo, pomoc, podporu, sprevádzanie, podáva ruku a ponúka východisko z ťažkej životnej situácie. Unikátnosť spočíva v komplexnej pomoci nielen závislému, ale celej rodine, ktorá je neoddeliteľne a častokrát existenčne zasiahnutá vzniknutou situáciou.

Výsledkom je nový mesačník venovaný aktivitám centra, príbehom zo života či zaujímavostiam v oblasti drogovej problematiky vo svete.

Prvé číslo Newslettra neziskovej oragnizácie Spokojnosť – centrum sociálnych služieb si môžete stiahnuť TU.

Tento projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.