30. Nov 2012 8:47

November v Prievidzi

Zverejňujeme prehľad tých najdôležitejších správ, ktoré sa v meste Prievidza stali počas mesiaca november.

Začali sa práce na rozširovaní starého cintorína
V týchto dňoch začali práce na rozšírení cintorína. Rozširovaný je konkrétne sektor „H“, situovaný v centrálnej časti areálu, na zelenej ploche vedľa urnového hája. Vybudovaním sektoru „H“ by malo vzniknúť 47 dvojhrobov, 155 jednohrobov a 101 urnových miest. Náklady na tento projekt budú približne 71 tisíc eur. Viac sa dočítate TU.

Zdeno IvanĊík 11.9999 Novembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva
Mestské zastupiteľstvo na svojom novembrovom zasadnutí prijalo niekoľko dôležitých rozhodnutí. Viac sa dočítate TU.

Rozšírenie verejného osvetlenia
V týchto dňoch začala mestská obchodná spoločnosť Unipa realizovať rozširovanie sústavy verejného osvetlenia na území mesta. Viac sa dočítate TU.

Speak Up English – neformálne konverzácie v angličtine– Páčilo sa vám najviac.
V kaviarni kina Baník sa v utorok 27. novembra 2012 od 20.00 h uskutočnilo prvé stretnutie projektu jazykovej kaviarne, ktorá je určená pre všetkých, ktorí majú záujem precvičiť a vylepšiť si angličtinu. Viac sa dočítate TU.

Nová televízna relácia: Z prievidzskej radnice
Regionálna televízia Prievidza ponúka prievidzským divákom novú reláciu – Z prievidzskej radnice. Prvá zo série diskusií bola na tému financovanie športu v meste Prievidza. Viac sa dočítate TU.

Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012- Prievidza zabodovala:
V súťaži o Najkrajšie mesto a obec Slovenska 2012 sa mesto Prievidza v kategórii MESTÁ umiestnilo na 10. mieste. Viac sa dočítate TU.

Projekt aktívnej prevencie u osamelých seniorov 2012
Podľa štatistík je v súčasnosti v krajinách EÚ viac ako 15% obyvateľov nad 65 rokov. Seniori sú často obeťou trestných činov a ťažko znášajú ich dôsledky. Často sa nevládzu brániť alebo to nevedia a sú dôverčiví. Ako sa vôbec dá ochrániť pred napadnutím či podvodom?
MsP Prievidza sa takmer od začiatku svojich preventívnych aktivít zameriava aj na seniorov. Program „Bezpečne doma i na ulici“ dlhodobo úspešne prezentuje na stretnutiach s tými obyvateľmi mesta, pre ktorých je určený. Aj keď ide o opakovanie základných bezpečnostných informácií, aktualizovaných o nové spôsoby podvodov a konaní, smerujúcich k vylákaniu hotovosti od dôverčivých obyvateľov, svoj rozmer má aj osobný kontakt príslušníkov MsP s poslucháčmi. Prednáška vždy končí diskusiou, otázkami aj podnetmi dôchodcov, smerujúcimi k zvýšeniu ich bezpečnosti aj zlepšením stavu verejného poriadku na území mesta. Viac sa dočítate TU.

Porucha statiky strechy Materskej školy na Ul. Š. Závodníka
V utorok 6.11. 2012 mesto zistilo vážnu poruchu statiky časti strechy v jednom objekte Materskej škole na Ul. Š. Závodníka. Závažnosť a rozsah poruchy si vyžiadali okamžité konanie zo strany mesta. Jedna trieda s deťmi bola zatiaľ dočasne presťahovaná. Viac sa dočítate TU.

Rekonštrukcie v Zariadení pre seniorov Prievidza
Október má každoročne prívlastok ako mesiac úcty k starším. Je symbolickým znamením, že aj v našom meste sa podáva naším starším obyvateľom pomocná ruka, v podobe rekonštrukcie seniorského zariadenia. V centre prievidzského okresu má svoje pôsobisko Zariadenie pre seniorov Prievidza. Toto zariadenie má svoje prevádzky na ul. J. Okáľa a na ul. Rázusa. V jesenných mesiacoch v centre Zariadenia pre seniorov na ul. J. Okáľa prebieha niekoľko významných rekonštrukčných prác. Viac sa dočítate TU.

Nové free WIFI zóny v Prievidzi
Prievidza, 30.10.2012 – Prievidžania, ale aj návštevníci nášho mesta môžu využívať dve nové bezplatné WiFi zóny pred piaristickým kostolom a ďalšiu na ulici K. Nováckeho. Ich zriadenie je výsledkom spolupráce mesta Prievidza a spoločnosti DIGI Slovakia. Viac sa došítate TU.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…