27. Mar 2014 8:08

Nové značenie pri bezplatných parkovacích miestach-upozornenie

V priebehu roka 2013 boli na ul. Hlinku a Hviezdoslavovej v Prievidzi vytvorené bezplatné parkovacie miesta, označené dopravnými značkami IP 17b Parkovisko – parkovacie miesta s regulovaným státím s dodatkovou tabuľkou E 12, kde sú vyznačené údaje, za akých podmienok možno regulované parkovacie miesta používať alebo v akom čase sú parkovacie miesta regulované.

Mestská polícia z vlastnej činnosti aj na základe oznámení obyvateľov opakovane zisťuje, že vodiči, stojaci na uvedených parkovacích miestach nedodržujú čas vyznačený na dodatkovej tabuľke (max. 30 minút). Aby sa situácia riešila a bolo zabezpečené dodržiavanie času parkovania, boli na dopravné značky doplnené tabuľky E 12 s údajom, že regulované parkovacie miesta možno používať len za podmienky použitia parkovacieho kotúča (text „Len s parkovacím kotúčom“). Uvedené opatrenie umožní legitímne kontrolovať dodržiavanie umiestneného dopravného značenia.

Ohľaduplnosť a dodržiavanie pravidiel zabezpečí obyvateľom parkovanie v centre na nevyhnutný čas do 30 minút, potrebný pre vybavenie svojich záležitostí.
Parkovací kotúč alebo „parkovacie hodiny“ je možné zakúpiť napr. cez internet alebo v predajniach autopríslušenstva, pričom ich cena sa pohybuje od 0,94 € vyššie podľa druhu prevedenia. Po zaparkovaní na uvedených miestach stačí na hodinách vyznačiť čas zaparkovania a samozrejme dodržať stanovený interval.
Upozorňujeme vodičov, že uvedené miesta budú kontrolované a v prípade zistenia priestupku bude postupované v zmysle zákona.


Foto: Dopravné značenie na ul. A. Hlinku.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.