13. Jul 2021 10:54

Nové vízie KaSS: Knižnica v Kine Baník a galéria v Meštianskom dome

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi predstavilo na rokovaní mestského zastupiteľstva víziu centralizácie troch pobočiek Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi v budove Kina Baník. Rovnako predstavila víziu vytvorenia Galérie Imricha Vysočana, ktorá by mohla vzniknúť v meštianskom dome na Námestí slobody.

Pobočky knižnice pod jednou strechou
Budova bývalého kina Baník môže ponúknuť ďalšie využitie svojich priestorov pre centralizáciu mestskej knižnice. Sústredením knižnice do kina Baník by boli naplnené dva ciele. Prvým z nich je modernizácia objektu kina Baník resp. jeho časti – vstupného foyeru z pohľadu stavebno-technických úprav za účelom vytvorenia jednej centrálnej Mestskej knižnice M. Mišíka v Prievidzi. centralizáciou pobočiek knižníc do vlastného priestoru sa zrealizuje obnova a zhodnotenie staršieho objektu, ktorý naďalej zostane zachovaný ako významný kultúrny stánok, keďže vždy patril k tradičným kultúrnym inštitúciam v Prievidzi.

„Našou víziou je vybudovanie nového komunitno – relaxačného priestoru mestskej knižnice zlúčením všetkých troch našich pobočiek (pobočka Dom kultúry, pobočka Zapotôčky, pobočka Kopanice) a vytvoriť tak jeden kompaktný celok – novú mestskú knižnicu vo vstupnom foyeri bývalého kina Baník. Týmto krokom by sa vytvorila moderná a súčasným podmienkam vyhovujúca knižnica s perspektívou prilákať nových a zároveň udržať aj súčasných návštevníkov,“ uviedla Dana Horná, riaditeľka Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Spojením troch pobočiek do jedného celku by sa vytvoril nový viacúčelový priestor, ktorý zahrnie oddelenie pre deti a mládež, oddelenie krásnej literatúry pre dospelých, oddelenie beletrie a náučnej literatúry, čitáreň, odpočinkovú zónu, vrátane sekcie vybavenej počítačmi a pripojenia na internet pre registrovaných čitateľov. Knižničný fond by bol ucelene a prehľadne rozdelený do niekoľkých častí od detskej literatúry cez beletriu až po náučné tituly. Centralizácia počíta s ponukou najnovších knižných noviniek vrátane časopisov a dennej tlače. Zámer centralizácie knižníc obsahuje aj vytvorenie zóny na formálne a neformálne vzdelávanie pre malé i väčšie triedne kolektívy a skupiny detí a jeho súčasťou bude aj sála na filmové projekcie, divadelné predstavenia a koncerty. Kinosála môže v rámci knižnice slúžiť na podujatia ako napr. literárne večery, besedy, semináre, prednášky, workshopy, vzdelávacie aktivity, či rôzne charitatívne akcie. Terasa pred hlavným vstupom do knižnice umožní počas letných mesiacov menšie vonkajšie aktivity.

Galéria v Meštianskom dome
Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi taktiež predstavilo plán na vytvorenie mestskej Galérie Imricha Vysočana, ktorá by bola umiestnená do Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi ako stála expozícia prievidzských výtvarníkov. Hlavným zámerom činnosti v Meštianskom dome je priniesť prievidzským divákom alternatívu v zmysle menšinových žánrov z nekomerčnej kultúry. „Naším cieľom je naplniť program Meštianskeho domu v dvoch líniách, a to pravidelné aktivity s frekvenciou opakovania sa raz za jeden alebo dva mesiace a v druhom rade aktivity neopakovateľné, ako koncerty, divadlá, vzdelávacie aktivity, diskusie,“ opísala Horná.

Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi sa pokúsi získať finančné prostriedky na vybavenie galérie a dobudovanie knižnice z výziev Fondu na podporu umenia.

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…