10. Apr 2018 8:44

Návrh I. zmeny programového rozpočtu mesta Prievidza v roku 2018

Verejnosť môže predkladať svoje pripomienky príslušnému zamestnancovi - Martina Mikulášiková, odborný referent pre rozpočet a financie, e-mail: martina.mikulasikova@prievidza.sk

celý dokument:

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…