12. Jul 2017 7:42

Našli sa peniaze

Dňa 23. júna bola v priestore Námestia slobody v Prievidzi nájdená finančná hotovosť, ktorú nálezca odovzdal až neskôr dňa 28. júna na MsP Prievidza.


Peniaze sú uložené na útvare mestskej polície Prievidza, Novackého 14, kde si ich môže po absolvovaní nevyhnutných formalít vyzdvihnúť majiteľ. Sumu neuvádzame, z pochopiteľných dôvodov by ju, ako aj iné dôležité okolnosti, mal poznať vlastník stratených peňazí..

MsP PD

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…