30. Jun 2020 12:14

Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi

Názov zákazky: Nákup nerezového nábytku pre školskú jedáleň pri MŠ Ul. Mišíka v Prievidzi. Miesto dodania: ŠJ pri MŠ Ul. Mišíka 398/15 v Prievidzi. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená kúpna zmluva. Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV 39141000-2.

Celý dokument:

Príloha:

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.