11. Oct 2017 14:02

Nájdime si cestu k sebe!

Súčasná Európa je charakterizovaná pozitívnou snahou občanov chrániť toleranciu medzi rôznymi kultúrami, náboženstvami a národmi. Slovensko ako konzervatívna krajina nemá dostatok informácií o islame a to môže byť jedným z dôležitých dôvodov prečo Slováci skončili na prvom mieste v EÚ v nedávnom prieskume Eurobarometer analyzujúcom animozitu voči moslimom (len okolo 30% Slovákov nemá nič proti moslimom). Albánsko ako jedna z najchudobnejších európskych krajín je prevažne moslimský štát snažiaci sa o vstup do EÚ. Jej občania nemajú dostatok finančných zdrojov aby cestovali do zahraničia a šírili skutočný obraz Albánska po Európe.

Al

bánska šachová federácia a Šachový klub Prievidza sú veľmi aktívne organizácie, majúce intenzívne kontakty už niekoľko rokov a snažiace sa rozvíjať šach ako prostriedok zvyšovania medzikultúrnej porozumenia, čo by položilo základ pre budúcu medzinárodnú spoluprácu.

Šachový klub Prievidza je na naše pomery unikátna organizácia, s množstvom aktívnych kontaktov po celom svete. V spolupráci s albánskym partnerom sa podarilo získať financie z programu Erasmus Plus na podporu mobility mladých ľudí. Cieľom projektu s názvom Nájdime si cestu k sebe! bolo zabezpečiť spoznávanie a začať medzikultúrny dialóg medzi vybranými mladými účastníkmi.

Od 14. do 29. augusta 7 dievčat a 10 chlapcov vo veku 13-16 rokov (8 Albáncov a 9 Slovákov) spolu strávilo 16 dní v Čavoji, obci v lone krásnej slovenskej prírody. Štyria skúsení a relevantne vzdelaní facilitátori (dvaja slovenskí a dvaja albánski) viedli účastníkov cestou medzikultúrnej výchovy ktorá je základom úspešnej medzinárodnej spolupráce v budúcnosti a súčasne ich motivovali pomocou zodpovedajúcich interiérových aj exteriérových aktivít aby zdokonalili svoje kľúčové kompetencie (ako napríklad kritické myslenie, riešenie problémov, tímová práca a prijímanie rozhodnutí).

Účastníci si zvýšili svoje vedomosti v oblastiach ako človek a hodnoty, jazyk a komunikácia, človek a príroda, človek a spoločnosť a umenie a kultúra z pohľadu tak Albánska ako aj Slovenska.

Program bol veľmi intenzívny, okrem výletov do Prievidze a Bojníc, spojených s milým prijatím u pani primátorky Prievidze, návštevou zámku, ZOO a kúpaliska, mládežníci absolvovali množstvo výletov po okolí Čavoja, súťaží a športových aktivít, medzi ktorými spomenieme Olympijský deň a tiež samozrejme šachové aktivity. Komunikácia prebiehala v angličtine, takže si účastníci zlepšili aj svoje jazykové zručnosti a svoje medzikultúrne komunikačné a prezentačné zručnosti množstvom praktických hraní úloh, workshopov, prezentácií a riadených diskusií na témy ako história, tradície, kultúra a náboženstvá obidvoch krajín. Uzavreli sa pevné priateľstvá a aj po skončení letného spoločného pobytu sú účastníci v kontakte cez sociálne siete.

Projekt ako príklad dobrej praxe je propagovaný v CVČ v Prievidzi, ako aj na národných šachových úrovniach. Európska šachová komunita je informovaná na stránke Európskej šachovej únie, ktorá združuje 55 európskych šachových federácií.

Veľké poďakovanie ide okrem samotných partnerov a účastníkov projektu mestu Prievidza za podporu a obci Čavoj za pomoc a hlavne vytvorenie priateľskej až rodinnej atmosféry počas pobytu mladých ľudí. V prípade záujmu o besedy o projekte zo hlavne zo strany škôl, alebo aj o spoluprácu v budúcich zaujímavých medzinárodných projektoch napíšte na martin.huba@ibsslovakia.sk.

Ing. Martin Huba
Viceprezident Šachového klubu Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.