13. Jun 2014 9:42

Modernizácia verejného osvetlenia priniesla výrazné úspory

Modernizácia verejného osvetlenia cez projekt EPC (Energy performance contracting) „rekonštrukcia energetickej optimalizácie časti verejného osvetlenia mesta Prievidza“ už za necelých päť mesiacov prevádzky priniesla výrazné úspory elektrickej energie.

V auguste roku 2013 bola dokončená realizácia EPC projektu, ktorý predstavoval v meste Prievidza najrozsiahlejšiu investíciu do modernizácie verejného osvetlenia za ostatných 20 rokov. Po jeho ukončení bola zabezpečená svietivosť v meste 100 %, teda svietili všetky svetelné body, bez nutnosti vypínania z dôvodu úspor, ako tomu bolo v predošlých rokoch.

Výsledkom tohto projektu je pokles nákladov za spotrebovanú el. energiu za 5 mesiacov približne 105 tisíc eur. Z dosiahnutých úspor sa tak môže splácať EPC projekt – samotná modernizácia osvetlenia.

Ako uviedol konateľ mestskej spoločnosti Technické služby mesta Prievidza Miroslav Procháska, „ EPC projekt vychádzal z toho, že ročná úspora na energii by mohla dosahovať hodnotu 160.000 eur pri nákladoch 320.000 eur. V prevádzke je projekt od augusta 2013 a za necelých päť mesiacov dosiahol úsporu 105.000 eur, čo je viac ako boli prvotné plány. Je preto dôvodný predpoklad, že projekt bude splatený výrazne rýchlejšie.“

Technické služby mesta Prievidza v roku 2013 okrem bežnej údržby verejného osvetlenia, rozšírili osvetlenie v zmysle požiadaviek obyvateľov na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul. Rázusa o 3 svetelné body a v kvetinovom záhone na Námestí slobody o 7 svetelných bodov. Odstránili staré a nefunkčné stožiare z minulosti, závady zistené revíziami verejného osvetlenia, vymenili tienidlá na Námestí slobody.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…