14. Apr 2021 12:16

Mestská knižnica úspešná v ďalšom grante

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi vďaka mimorozpočtovým zdrojom doplnila svoj knižničný fond.

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v KaSS v Prievidzi v roku 2020 prostredníctvom projektu “Dobré knihy pre všetkých“ rozšírila knižničný fond o zaujímavé knižné novinky v hodnote 3 500,-€ Za financie získané z projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia bolo zakúpených 416 kníh rôzneho žánru pre všetky vekové kategórie používateľov(deti, mládež, dospelí čitatelia). Viac ako 20 percent všetkých zakúpených kníh sú knihy vydané s podporou FPU. Hlavným cieľom projektu bolo uspokojiť požiadavky používateľov pravidelným doplňovaním knižničného fondu so širokým tematickým záberom a zároveň zvýšiť návštevnosť knižnice.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…