2. Apr 2014 6:09

Maxina: V budovaní parkovísk chceme jednoznačne pokračovať

Problém nedostatku parkovacích miest sa vynára v každom meste na Slovensku. Áut v posledných rokoch pribúdalo ako húb po daždi a kapacity parkovacích miest sú obmedzené. Vedenie Prievidze sa tento problém snaží riešiť, o čom svedčia aj desiatky nových parkovacích miest na Zapôtočkoch, Necpaloch či v lokalite Staré Mesto, ktoré vznikli minulý rok. V aktuálnom roku bude výraznou investíciou vybudovanie parkoviska pri železničnej a autobusovej stanici.

Realizáciou projektu vznikne v tomto priestore spolu 68 nových parkovacích miest, a to 66 kolmých stojísk a 2 stojiská pre osoby s telesným postihnutím. O novom parkovisku v predstaničnom priestore, i budovaní ďalších parkovacích plôch, sme sa porozprávali s viceprimátorom Prievidze Ľubošom Maxinom.

Dohoda so „železnicami“, na pozemkoch ktorých má nové parkovisko stáť, sa vraj nerodila ľahko…
Áno, je to tak. Mesto sa snáď dvadsať rokov snažilo o vybudovanie parkoviska v tejto lokalite, no vždy narazilo na problémy a prekážky a zo samotnej výstavby nič nebolo. My sme intenzívne o tejto problematike rokovali s predstaviteľmi ŽSR, Carga a ďalšími dotknutými osobami od roku 2011, primátorka Katarína Macháčková bola dokonca aj u vtedajšieho ministra Jána Figeľa. Napokon sme sa dohodli na nájme pozemku až so súčasným vedením hospodárskej správy ŽSR Ing. Bielikom. Za ochotu a ústretovosť by som mu rád poďakoval.

Kedy by mala prebehnúť samotná výstavba parkoviska?
V priebehu tohto roka. Intenzívne sme pracovali nielen na dohode so železnicami, ale aj na ďalších krokoch. Máme už projektovú dokumentáciu, ako aj schválené financie vo výške takmer 250-tisíc eur na výstavbu tohto parkoviska v rozpočte na rok 2014. Ak sa nič mimoriadne nestane, verím, že na novom parkovisku budú autá stáť už túto jeseň.

Čo si sľubujete od vybudovania parkoviska v predstaničnom priestore?
Predovšetkým zjednodušený prestup z individuálnej na hromadnú dopravu či už autobusovú alebo vlakovú. Väčšie parkovisko v predstaničnom priestore dlhodobo v Prievidzi chýbalo. Obyvatelia nášho mesta, ale aj celého regiónu, častokrát nemali kde zastať, keď chceli priviesť resp. odviezť niekoho zo stanice, alebo chceli zaparkovať a pokračovať hromadnou dopravou. Verím, že nové parkovisko tieto problémy výraznou mierou eliminuje.

Bude nové parkovisko spoplatnené resp. zahrnuté do Centrálnej mestskej parkovacej zóny?
Je to stále v štádiu riešenia, rokujeme o tom s predstaviteľmi Technických služieb mesta Prievidza. Sú dve možnosti. Jednou je, že parkovisko bude súčasťou Centrálnej mestskej parkovacej zóny a budú na ňom platiť rovnaké podmienky ako pre parkovanie v centre mesta. Druhou, pre mňa osobne prijateľnejšou alternatívou je možnosť, že toto parkovisko bude mať vstupnú rampu napríklad ako na ulici A. Hlinku a bude sa môcť využívať aj na celodenné státie. Budeme tak môcť vyriešiť aj bezplatné niekoľkominútové zastavenie umožňujúce prestup osôb z individuálnej na hromadnú dopravu.

Budete tento rok mesto pokračovať aj vo výstavbe parkovísk aj na mestských sídliskách?
Áno. V budovaní parkovísk a odstavných plôch chceme jednoznačne pokračovať aj tento rok. Spomeniem tie najvýznamnejšie investície – na Ulici energetikov vznikne 16 parkovacích miest, na Nábreží sv. Cyrila 7, na Ulici M. Rázusa 18, na Ulici A. Rudnaya 16 a na Malookružnej ulici 24 parkovacích miest. Zvýšiť kapacitu parkovacích miest sa snažíme aj novým pilotným programom, ktorý spustíme tento rok v Necpaloch a na Ulici M. Rázusa. Spočíva vo vyznačení vodorovného značenia na parkovacích miestach. Prax ukazuje, že takýmto spôsobom sa dokáže zvýšiť pri minimálnych nákladoch aj kapacita existujúcich parkovíska o desať až pätnásť percent.

Obyvatelia mesta často žiadajú aj o opravu parkoviska pri Farskom kostole, ktoré ľudia prezývajú „Tankodrom“. Pustí sa mesto aj do jeho obnovy?
Tento pozemok nie je v majetkom mesta, a tak mesto nemôže investovať do jeho obnovy či opráv. V minulosti sme sa snažili od štátu získať ho do svojho vlastníctva s cieľom opraviť ho. Zo zákona ho správca podľa platnej legislatívy prednostne ponúkol rozpočtovým a príspevkovým organizáciám. V máji 2013 si na tento pozemok uplatnil toto právo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Prievidzi s tým, že ho potrebuje a využije v rámci zavedenia reformy ESO.

Branislav Bucák

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…