16. Jun 2013 21:51

Lúčime sa s Tiborom Sokolom

Je vždy veľmi smutné, keď nás opustí navždy niekto, koho sme mali radi, koho sme si ctili a o kom sme vedeli, že aj on nás má rád. Smutná správa o tom, že nás vo veku 84 rokov opustil Tibor Sokol, dlhoročný skaut a pedagóg, nás zastihla 13. júna 2013.

Svojim láskavým, pozitívnym, chápavým a vysvetľujúcim prístupom prispel obohateniu života mnohých z nás do jeho poslednej chvíle. Svojim zrelým pohľadom na životné situácie pomohol zorientovať sa mnohým. Taký však je už ľudský život – neustály príchod a odchod, s ktorým sa musíme, žiaľ, všetci zmieriť i keď sa tomu akokoľvek bránime.

Tibor Sokol počas svojho života pracoval ako pedagóg, tréner i ako špičkový pracovník a zakladateľ úseku merania regulácie chemických procesov. Obrovské množstvo času odpracoval ako dobrovoľník v skautskom hnutí. Skauting v Prievidzi spolu s ďalšími spolupracovníkmi zakladal v roku 1968 a aj po Nežnej revolúcii v roku 1990. Bol oddielovým, zborovým a okresným vodcom, inštruktorom lesnej školy a členom náčelníctva Slovenského skautingu ako predseda výchovnej rady. Bol tiež nositeľom najvyššieho skautského vyznamenania – Radu strieborného vlka. V roku 2003 mu bola za výchovnú prácu s deťmi a mládežou udelená Cena primátora mesta Prievidza.

Nech Ti je zem slovenská ľahká!

Posledná rozlúčka s Tiborom Sokolom je v pondelok 17. júna o 15:00 na cintoríne v Prievidzi.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…