24. Oct 2012 10:21

Kontajnery na zber šatstva aj v Prievidzi

Predstavitelia mesta Prievidza podpísali zmluvu s oprávnenou osobou na separovanie šatstva na základe zmluvy s mestom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Na základe toho oprávnená osoba rozmiestňuje kontajnery v počte 50 ks po celom meste. Špeciálne zberné nádoby budú jasne označené, pre aký druh odpadu sú určené i s návodom na ich používanie. Zber ošatenia na jeho ďalšiu separáciu bude celoročný a vývoz kontajnerov bude minimálne jedenkrát za 2 týždne.

Šatstvo zozbierané do špeciálnych kontajnerov je určené na ďalšie používanie, preto je potrebné, aby odovzdávané šatstvo, textil a obuv boli čisté. Veci, ktoré sa nebudú môcť použiť pre charitu, detské domovy a Červený kríž, sa využijú ako čistiace a izolačné materiály.

Zoznam stanovíšť pre kontajnery na zber textilu a šatstva:

1. Ul. energetikov 42, pri COOP
2. Ul. M. Gorkého 43
3. Ul. Vl. Clementisa 24
4. Rakytová ul. 1
5. Ul. Vl. Clementisa 1
6. Mojmírova ul. 2
7. Ul. Na karasiny 55
8. Kútovská ul. 13
9. Dúbravská ul. 1
10. Lúčna ulica 20
11. Športová ul. 22
12. Rad L. N. Tolstého 1
13. Ul. A. Bednára 8
14. Ul. J. Francisciho 5
15. Ul. J. M. Hurbana 3
16. Ul. A. Žarnova 22
17. Ul. M. Rázusa 28
18. Jégeho ul. 11
19. Ul. Ľ. Ondrejova 8
20. Ul. I. Bukovčana 17
21. Ul. P. J. Šafárika 8
22. Ul. M.Rázusa 50
23. Urbánkova ul. 17
24. Ul. J. Okáľa 6
25. Ul. J. Francisciho 13
26. Ul. Ľ. Ondrejova 19
27. Ul. Š. Králika 4
28. Ul. D. Kubíka 7
29. Ul. Š. Králika 10
30. Svätoplukova ul. 9
31. Krajná ul. 12
32. Ul. F. Madvu 9
33. Ul. M. R. Štefánika 26
34. Ul. S. Chalupku 21
35. Banícka ul. 5
36. Banícka ul. 26
37. Ul. A. Rudnaya 8
38. Ul. A. Rudnaya 35
39. Priama ulica 1
40. Ul. A. Stodolu 8
41. Ul. J. Murgaša 6
42. Svätoplukova ul. 35
43. Ul. B. Bjőrnsona 30
44. Ul. A. H. Gavloviča 27
45. Vnútorná ul. 18
46. Ul. M. Mišíka 21
47. Šumperská ul. 27
48. Nábr. sv.Cyrila 9
49. Matice Slovenskej 15
50. Ul. J. Jesenského 3
51. Veľká Lehôtka
52. Malá Lehôtka
53. Hradec

Video: RTV Prievidza

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…