5. máj 2021 10:55

Kontajnery na šatstvo sú späť

Do Prievidze sa vrátili zberné nádoby na použité šatstvo. Mesto uzavrelo zmluvu s novým dodávateľom, ktorý bude zber textílií, odevov a obuvi zabezpečovať v ďalšom období.

V meste Prievidza bude realizovaný zber šatstva na základe novej zmluvy o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi uzatvorenej s novým dodávateľom služieb. Oprávnená osoba bude zabezpečovať na vlastné náklady zber, prepravu a zhodnotenie alebo zneškodnenie zložiek textilného odpadu v meste prostredníctvom špeciálnych zberných nádob.

Zberné nádoby sú rozmiestnené na jednotlivých stanovištiach, ktorých je celkovo 58. Frekvencia vyprázdňovania zberných nádob je minimálne jedenkrát za 14 dní.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…