7. Nov 2012 14:23

Jubilejná spolupráca s Nestlé Slovensko potvrdená

Zvyšovanie ekologického povedomia a cítenia od mladého veku vedie k formovaniu obyvateľov s moderným a pokrokovým zmýšľaním. Je preto potešujúce, že mesto Prievidza spolupracuje s firmou NESTLÉ SLOVENSKO už desiaty rok na projekte EKOROK. Každoročne firma Nestlé Slovensko s.r.o. poskytuje sumu vo výške 7000 eur ako podpora ekologických aktivít žiakov prievidzských škôl.

V období 2012/ 2013 nesie táto udalosť názov „Pamäť prírody- Kľúč k ekoživotu“. Žiaci sa počas celého trvania projektu od 1. Novembra 2012 do 19. Apríla 2013 venujú najrozmanitejším ekologickým aktivitám.

RTV Prievidza

Jedna z týchto činností nesie názov „ Smeti preč!“. Cieľom tejto aktivity je motivovať deti k úprave a udržiavaniu školského areálu. Úlohou škôl je v rámci daných možností obnoviť a udržiavať školský areál tak, aby bol pre žiakov zdravým a bezpečným priestorom pri využívania voľného času. Medzi ďalšie aktivity patrí tvorba príspevkov na web spravodaj, kde žiaci informujú rôznymi formami o svojich ekologických projektoch. Kreatívne vytváranie zhudobnených textov s ekologickou tematikou a v neposlednom rade obľúbený zber papiera, v ktorom deti dosahujú pozoruhodné výsledky.


Desaťročné výročie je vhodnou príležitosťou na zhodnotenie doterajších skúseností a prínosov spolupráce mesta Prievidza s NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. . Za desať rokov sa deti, ale i verejnosť naučili veľa o ochrane životného prostredia, naučili sa triediť odpady, zberom papiera zachránili niekoľko stoviek stromov. Organizátori sa preto rozhodli usporiadať Ekokonferenciu, kde budú žiaci prezentovať svoje skúsenosti s ochranou životného prostredia. Nakoniec celoročné úsilie vyvrcholí už tradičnou oslavou Dňa Zeme na prievidzskom Námestí slobody.


Školy s najúspešnejšími projektmi sú finančne odmenená z už spomínaného príspevku od firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. Je preto namieste poďakovať, že táto spoločnosť poskytuje nielen možnosť zamestnania pre prievidzských obyvateľov, ale myslí aj na našich najmenších a napomáha k ich vzdelávaniu a rozvíjaniu.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…