29. Oct 2012 8:08

Jesenné čistenie mesta

Počas mesiaca október sa zabezpečuje po meste zber konárov, biologicky rozložiteľných odpadov a ďalšie práce zamerané na čistenie mesta.

Stretávame sa s prípadmi, že obyvatelia nosia na vyhradené miesta konáre a ďalší odpad aj po oficiálne stanovenom termíne a ukončení zberu konárov. Takéto konanie sankcionuje Mestská polícia Prievidza ako neoprávnené zakladanie čiernych skládok.
Pripomíname obyvateľom Prievidze, že môžu celoročne voziť odpad aj na Zberný dvor odpadov, ktorý sa nachádza na Garážovej ul. 1. v areáli spoločnosti TEZAS. Prevádzkový čas zberného dvora je od pondelka do piatka v čase od 8.00 h do 16.00 h a v sobotu v čase od 8.00 h do 13.00 h. Pri dovoze odpadu do areálu zberného dvora je potrebné legitimovať sa občianskym preukazom. Obyvatelia mesta tak nemusia čakať na každoročné rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov a zber konárov.

Jesenné čistenie mesta:
Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP) začína jesenné čistenie ulíc, odstavných plôch a ďalšie čistenie kanalizačných vpustí.


Zametanie ciest bude zabezpečovať veľkým zametacím vozidlom, ktoré patrí Slovenskej správe ciest Prievidza. Čistenie chodníkov a odstavných plôch bude realizovať zametacie vozidlo SMMP. Pri mechanickom čistení ciest a chodníkov však často majitelia áut nerešpektujú informačné dopravné značenie. Svoje autá si v čase zametania ulice nepreparkujú a preto mesto apeluje na všetkých majiteľov áut, aby rešpektovali dopravné značenie a neparkovali svoje autá v čase čistenia na komunikáciách, kde sa práve čistí. V týchto dňoch sa začína aj s hrabaním spadnutého lístia. Tieto práce zabezpečujú aktivační zamestnanci v rámci verejnoprospešných prác.

Ďalšie aktuality

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

29. Sep 2023 13:20
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 9. 6. 2023, rozhodnutím č. 204/2023…

Oznam o zatvorení pokladne

29. Sep 2023 10:12
Oznamujeme verejnosti, že pokladňa na mestskom úrade bude dňa 29. septembra 2023 od…

Problémy s bezprístrešnými obyvateľmi vyžadujú systematické…

28. Sep 2023 12:11
Problém s ľuďmi bez domova je v Prievidzi vypuklý rovnako ako takmer v každom meste…