1. Apr 2016 7:57

Jarná údržba pieskovísk, detských zariadení, lavičiek a športovísk

Mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s.r.o. (ďalej len TSMPD s.r.o.) už v týchto dňoch pripravuje podklady pre údržbu pieskovísk, detských ihrísk, lavičiek a športovísk po zimných mesiacoch.

Už v tomto období prebiehajú na území Prievidze revízie a kontroly detských zariadení odborným revíznym technikom a začiatkom apríla 2016 začnú pracovníci TSMPD s.r.o. aj s výmenou piesku v pieskoviskách. Piesok sa bude meniť celkovo na 38 pieskoviskách na území Prievidze, Veľkej Lehôtky, Malej Lehôtky a Hradca, z toho 5 pieskovísk sa nachádza na centrálnych ihriskách. Ako uviedla Silvia Bakytová z TSMPD „následne sa na základe záverečných správ z revízií uskutočnia nevyhnutné opravy na detských zariadeniach, aby mohli opäť slúžiť svojmu účelu a boli pre deti bezpečné. Priebežne budú zamestnanci mestskej spoločnosti opravovať aj poškodené dosky na lavičkách, a takisto budú realizovať potrebné opravy na prievidzských športoviskách.“

Mestská spoločnosť, každoročne po zimných mesiacoch zabezpečuje kontroly detských ihrísk a športovísk. Po ukončení jarnej údržby budú všetky voľno časové komponenty pripravené plniť svoje úlohy obyvateľom mesta.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.