26. Oct 2022 16:05

Informácia k dopravnému obmedzeniu na mostnom objekte v meste Prievidza

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát opäť upozorňuje, že po odstránení technických problémov na strane zhotoviteľa nastane od 26.10. zmena organizácie dopravy na mostnom objekte v meste Prievidza.

Realizátor prác na stavbe zrealizuje zmenu organizácie dopravy, a to  v priebehu podvečera 26.10.2022. Uvedená zmena organizácie dopravy na mostnom objekte je plánovaná do 11.12.2022.  

Zmena organizácie dopravy na mostnom objekte spočíva v uzatvorení pravej strany dvojpruhovej komunikácie v smere Prievidza – Žilina. Presmerovanie vodičov bude vo voľnej šírke komunikácie a doprava bude vedená v jednom jazdnom pruhu, a to len v smere od Prievidze na Nováky a Zvolen. 

Dôležitá informácia pre všetkých vodičov je, že cez most na ceste I/64 bude v tejto etape prác prejazd zakázaný všetkým vozidlám v smere od Novák na Prievidzu a Žilinu.

Upozorňujeme všetkých vodičov, že v smere od Novák bude riadne vyznačená obchádzková trasa, ktorá bude vyznačená príslušným prenosným dopravným značením. Vozidlá pôjdu od Novák po obchádzkovej trase v smere na cestu I/9 (smer Handlová) do križovatky Banská a Lehotská (odbočka na Veľkú Lehôtku a Hradec), kde následne prejdú na Ulicu Cesta pod Banskou a Ul. Nábrežie sv. Cyrila pričom sa vrátia späť cez svetelnú križovatku na cestu I/64 smer Prievidza a Žilina. Chodci budú opäť z priestoru mostu vylúčení a budú usmernení na pešie lávky pred mostom.

Cestná premávka bude v tomto úseku etapy jednoznačná a pochopiteľne organizovaná prenosným dopravným značením, ktoré je nutné rešpektovať a dodržiavať. Preto žiadame všetkých účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali pokyny vyplývajúce z prenosných dopravných značiek. Okresný dopravný inšpektorát žiada všetkých vodičov, aby sa plne venovali vedeniu motorového vozidla, sledovali situáciu v cestnej premávke, dbali na zvýšenú opatrnosť a ohľaduplnosť a svoje cesty si plánovali s dostatočným časovým predstihom.

  • Okresný dopravný inšpektorát Prievidza | Okresné riaditeľstvo PZ Prievidza

Obchádzka II. etapy (v smere Nováky – Prievidza – Žilina)

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…