10. Nov 2014 8:31

Gymnazisti na fyzikálnej exkurzii vo Švajčiarsku

Od 22. do 26. októbra 2014 sa zúčastnili študenti Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi z tried: II.A, II.B, sexta, septima, oktáva, III.A, IV.E fyzikálnej exkurzie vo Švajčiarsku. Exkurziu s nimi absolvovali pani profesorky Šimurková a Pastieriková.

V stredu 22.10. večer sa vydali na dlhú cestu autobusom do spomínaného Švajčiarska. Na druhý deň v skorých ranných hodinách dorazili do mesta Winterthur, kde sa všetci tešili na otvorenie Technoramy.

Na spríjemnenie čakania sa prešli mestom. Po otvorení Technoramy vbehli dnu plní očakávaní, ktoré sa postupne naplnili. Na prízemí si mohli vyskúšať pokusy s magnetmi a mechanikou. Z tohto poschodia sa dostali aj von do parku. Aj tu bolo čo pozerať a skúšať. Zabavili sa hlavne pri obrovskom ventilátore. Ak niekoho neoslovili tieto pokusy, prešiel na ďalšie poschodie. Na ňom si študenti mohli vyskúšať pokusy s vodou, zvukom a obrazom.

Pani profesorka Šimurková svojich zverencov upozornila, že o 11.30 hod. sa bude konať elektrická šou. Niektorí sedeli v hľadisku už od 11.15 hod. a čakali, čo sa bude diať. Predviedli napríklad metrový Van der Graafov generátor, ktorého sa dotkli dvaja dobrovoľníci a potom im „stáli vlasy dupkom.“ Po niekoľkých pokusoch predstavenie začalo naberať na obrátkach. Na pódium prišiel muž oblečený v kovovom „brnení” a v rukách mal dve kovové tyče. Vyzeralo to, akoby vrhal blesky. Pri niektorých pokusoch si prítomní zapchávali uši, pretože boli veľmi hlučné. Po skončení šou pokračovala prehliadka.

Ďalším zaujímavým pokusom bola „centrifuga”. Pár odvážlivcov si posadalo do kruhu spolu so zamestnancom Technoramy. Ten dával presné inštrukcie. Napríklad, trafiť loptičku, ktorá bola v strede kruhu počas toho, ako sa celý kruh rýchlo točil. Na prvý pohľad ľahká úloha, ale tým, že sa všetci točili, úloha bola veľmi náročná. V celej budove Technoramy si prišiel na svoje aj „nefyzik”. Hlavne pri optických pokusoch.

O 14.30 hod. sa začínalo ďalšie predstavenie s plynmi. Aj tu boli študenti svedkami mnohých zaujímavých pokusov. Po skončení predstavenia prehliadka pokračovala. V Technorame bolo množstvo pokusov, ktoré sa oplatilo vidieť. Čas však veľmi rýchlo ubiehal. Všetci účastníci sa plní dojmov a zaujímavých zážitkov pobrali ubytovať do hotela.

Na druhý deň oddýchnutých študentov čakala prehliadka CERN-u. Pre tých, ktorí nevedia, čo sa vlastne pod pojmom CERN skrýva – CERN je európska organizácia pre jadrový výskum, nachádza sa tu najväčší európsky hadronov urýchľovač a známy je tiež ako miesto vzniku siete World Wide Web. Zaujímavý bol aj obed s vedcami, ktorí v CERN-e pracujú. Po obede sa konala prednáška a neskôr sa záujemcovia mohli pozrieť na skutočné súčiastky urýchľovača. V tomto vedeckom komplexe strávili štyri hodiny. Nasledovala večerná prehliadka Ženevy. Tá všetkých zaujala, keďže sa počas nej stretli s množstvom zaujímavostí. Videli sochu Sisi, Fontánu štyroch ročných období, 130 metrový ženevský gejzír, ale aj kvetinové hodiny, múr reformátorov a mnoho iného.

Tretí deň sa začal prehliadkou čokoládovne a syrárne. Najprv účastníci exkurzie obdivovali syráreň. Dozvedeli sa, ako sa presne vyrába syr a videli jeho výrobu. Hneď na začiatku každý dostal obal, v ktorom boli tri druhy rôzne vyzretého syra. Ďalej nasledoval presun do sladkej čokoládovne. Aj tu si preverili, z čoho a ako sa čokoláda vyrába, aký je jej pôvod. Po prezentácii sa všetci tešili na ochutnávku čokolád. Mohli ochutnať z rôznych druhov, ale bolo ich tam toľko, že na konci prehliadky niektorí nechceli čokoládu ani vidieť. Ale bola vynikajúca.

Ochutnávka čokolády bola zároveň aj bodkou za touto veľmi zaujímavou exkurziou. Všetkých čakala už len cesta domov. Celý čas bolo o čom premýšľať a rozprávať. Všetkým sa v hlavách ukladali a triedili zážitky dní strávených vo Švajčiarsku.

Valéria Barčinová II.B

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.