13. Feb 2015 6:58

Gymnastický klub Elán rozširuje svoju základňu

V poslednej dobe sa zo športov v našom okresnom meste začína dopredu drať prievidzská športová gymnastika. Možno ani nie tak početnými medailovými umiestneniami na slovenskej či medzinárodnej scéne, ale rozrastajúcou sa členskou základňou.

Momentálne v Gymnastickom klube Elán Prievidza trénuje približne 120 detí, čiže podobný počet ako v miestnom hokejovom či basketbalovom klube. O prievidzskej športovej gymnastike sme sa porozprávali s trénerom Pavlom Šimoňákom, ktorý sa v minulosti 15 rokov aktívne venoval športovej gymnastike v GK Elán Prievidza, Slávii UK Bratislava a v Dukle Banská Bystrica. Ako tréner tri roky pôsobil v Slávii UK Bratislava a rovnaký čas sa venuje mladi aj v GK Elán Prievidza.

Pavol, čím si vysvetľujete zvýšený záujem detí o športovú gymnastiku?
Je to súhra viacerých faktorov. Rodičia si začínajú viac uvedomovať, že šport je pre vývin dieťaťa dôležitý a gymnastika je dobrý základ pre všetky športové odvetvia. Taktiež tréneri iných športov, čím ďalej tým viac využívajú možnosť zaradiť gymnastiku do svojich tréningových procesov. Náš klub sa navyše posilnil aj čo sa týka trénerského kolektívu, čím sa vytvoril priestor na prijatie väčšieho počtu detí. Od septembra minulého roka ako dobrovoľná trénerka začala v GK Elán pracovať absolventka FTVŠ Bratislava Dagmara Strmenská, ja som sa zasa rozhodol venovať trénovaniu naplno.

Vraj pracujete aj s deťmi z materských škôl a taktiež aj s mladšími deťmi?
Áno, deťom z materských škôl sa venujeme už dlhšiu dobu, naše trénerky Magda Prágerová a Edita Ertlová pracujú v gymnastickej telocvični s deťmi, v rámci spolupráce s viacerými materskými školami, dvakrát týždenne. Deti sa učia základy gymnastiky, ovládať svoje telo, precvičujú rôzne koordinačné cvičenia. Od januára sme vytvorili aj skupinu pre najmenších, v ktorej cvičia deti od 1,5 roka do troch rokov v sprievode rodičov.

Prečo by ste odporučili deťom práve gymnastiku? Čo sa môžu pri nej naučiť?
Vďaka gymnastike si mladí ľudia môžu zlepšiť základné pohybové zručnosti ale aj osvojiť zdravý životný štýl. Naše tréningy sú zamerané na posilňovanie, uvoľňovanie a rozvoj koordinácie a orientácie v priestore. Pre deti pripravujeme podnetné tréningy, kde sa môžu plne bezpečne sebarealizovať pod dohľadom vyškolených trénerov. Navyše, ako som už spomenul, gymnastika je dobrým základom pre všetky športy, ktorým sa môže neskôr dieťa venovať

Aké musí dieťa spĺňať požiadavky, keď chce ísť na gymnastiku?
Nemáme vopred špecifikované požiadavky na budúceho člena klubu. Prísť medzi nás môže ktokoľvek. Neskôr sa ukáže, v závislosti do jeho šikovnosti, schopností a záujmu, či budeme s ním ďalej pracovať na rekreačnej alebo súťažnej báze.

Je o gymnastiku záujem aj zo strany chlapcov? Nie je to pre nich málo atraktívny šport? Nemáte problém s ich motiváciou?
Gymnastika je rovnako atraktívna pre dievčatá aj chlapcov. Veľa v tomto smere záleží aj na trénerovi. Tréning musí pripraviť tak, aby bol pre deti zaujímavý a tešili sa z dosiahnutých výsledkov na tréningu.

Bude pre vás v klube, vzhľadom na nárast členskej základne, prioritou súťažná gymnastika s vybranými nadanými jednotlivcami, či sa skôr chcete venovať širokej základni a budovať v deťoch pozitívny vzťah k športu a pohybu?
Chceme sa venovať širokej základni, no samozrejme deti, ktoré majú nadpriemerné schopnosti a súčasne majú záujem o špecializáciu na gymnastiku ako súťažný šport, budú zaradené do prípravy na súťažnú gymnastiku, v ktorej sa nám darí dosahovať solídne výsledky. Minulý rok sme mali zaradených dvoch chlapcov v reprezentačných výberoch žiakov, a to Simona Kováča a Martina Baláža, ktorý získal tretie miesto na majstrovstvách Slovenska starších žiakov. U dievčat, v kategórii C mladšie žiačky sa môžeme pochváliť majsterkou Slovenska Vanesou Neuročnou. V B-kategórii M-SR mladších žiačok zasa Kristína Drabantová získala zo štyroch náradí tri zlaté a jednu striebornú medailu. Medzi juniorkami bola Natália Tornocziová tretia.

Ako tréner isto poznáte ako športová gymnastika funguje v iných kluboch a mestách, môžete tak porovnávať. Aké sú v Prievidzi podmienky pre tento šport?
V Prievidzi sú podmienky na športovú gymnastiku veľmi dobré, máme špecializovanú telocvičňu.
Mesto Prievidza dlhodobo podporuje gymnastický klub Elán Prievidza a je náš najspoľahlivejší partner, za čo sme veľmi vďační. Krok po kroku sa snažíme tréningové pomôcky v telocvični modernizovať s pomocou mesta a Slovenskej gymnastickej federácie, ktorá nám za výsledky a organizovanie pretekov z času na čas schváli pridelenie požadovaného náradia. Naposledy to boli dve doskokové žinenky, odrazový mostík či švédska bedňa.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…