30. Nov 2020 12:12

Galéria Art Point napriek podpore mesta končí. Budú hľadať náhradu

Od 1. novembra 2020 skončilo svoju činnosť galéria pod hlavičkou občianskeho združenia Art Point. Dôvodom ukončenia činnosti však nie je nedostatočná podpora mesta.

Mesto Prievidza sa na spolupráci s občianskym združením Art Point dohodlo ešte v roku 2012. Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi malo v budove bývalého Kina Baník zabezpečovať prevádzku 444,14 m² plochy, občianske združenie Art Point výmeru 480,44 m². To znamená, že takmer polovicu budovy prevádzkovalo Kultúrne a spoločenské stredisko a o čosi väčšiu časť prevádzkovalo Art Point, o.z. Mestská galéria ponúkala hlavne alternatívnu kultúru.

Súčasné obdobie pandémie výrazne negatívnym spôsobom zasiahlo kultúrnu oblasť. Aj to je dôvod, pre ktorý sa galéria Art Point rozhodla ukončiť svoju činnosť. Mesto Prievidza pomáhalo centru nezávislej kultúry viacerými spôsobmi od priamych dotácií na jednotlivé podujatia a celoročnú činnosť galérie až po systémové spolufinancovanie režijných nákladov na energie v budove.

Pomoc zo strany Kultúrneho a spoločenského strediska
Systémovú pomoc pre Občianske združenie Art Point predstavovalo hlavne symbolický nájom za využívanie priestorov vo výške 1 €. Z dôvodu dopadov pandémie tak mesto Prievidza nemuselo galérii dodatočne pomáhať mimoriadnym odpúšťaním splátok na platbách za nájom. Významnú pomoc predstavujú taktiež zvýhodnené platby za energie. Občianske združenie platilo za energie približne 5000 eur ročne. Vyšší podiel platieb za energie realizovalo Kultúrne a spoločenské stredisko. S ohľadom na to, že akcie v galérii realizovalo občianske združenie, išlo o pomerne významnú finančnú pomoc.

Pomoc zo strany Komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi

Jednotlivé podujatia, ktoré organizovala galéria Art Point boli často podporované aj priamymi účelovými dotáciami z rozpočtu mesta. Okrem podpory jednotlivých podujatí získala galéria dotácie na podporu celoročnej činnosti alebo technické zabezpečenie priestorov. Len počas posledných piatich rokov tieto dotácie predstavovali sumu viac ako 24 tisíc eur.

Čo bude s priestormi už bývalej galérie ďalej?
Mesto Prievidza si aj naďalej uvedomuje potrebu alternatívnej a nezávislej formy kultúry. Momentálne sa pripravuje verejná súťaž na nájom priestorov bývalého Kina Baník so zameraním na podobný kultúrny účel. Mesto Prievidza očakáva, že z verejnej súťaže vzíde nový záujemca o nájom priestorov, ktorý bude naďalej prevádzkovať alternatívnu formu kultúry. Mesto Prievidza bude uvedenému zámeru opäť nápomocné v rámci svojich možností, tak ako tomu bolo v minulosti.

Prehľad schválených dotácií z rozpočtu mesta na základe žiadostí OZ Art Point Prievidza a OZ Art Kino Baník za roky 2015 – 2020:

Názov žiadateľa Dotácia schválená v sume (€) Účel použitia dotácie Žiadosť bola posudzovaná
na zasadnutí komisie dňa:
Občianske združenie Art point 300,00 Výstavy prievidzských výtvarníkov 15.01.2015
Občianske združenie Art point 200,00 Výstava z tvorby Emílie Jakubisovej 12.05.2015
Občianske združenie Art point 250,00 Multižánrové podujatie Vnútrozem 20.04.2015
Občianske združenie Art point Prievidza 500,00 Kolektívna výstava prievidzských výtvarníkov 26.01.2016
Občianske združenie Art point Prievidza 300,00 Výstava výtvarníka S. Prostredného In memoriam s názvom Vízie a sny 26.01.2016
Občianske združenie Art point Prievidza 1200,00 Dubštok festival – koncerty blues a rock-pop 12.06.2017
Občianske združenie Art point Prievidza 800,00 Hornonitriansky mesiac fotografie – prehliadka 19.09.2017
Občianske združenie Art point Prievidza 5000,00 Výtvarní umelci mesta – akvizície – prehliadka 19.09.2017
Občianske združenie Art point Prievidza 600,00 Edícia časopisu „Arbalet“ 02.05.2017
Občianske združenie Art point Prievidza 600,00 Prezentácia tvorby prievidzských výtvarníkov 02.05.2017
Občianske združenie Art point Prievidza 800,00 Autor. Divad. predstavenie Experiment ľudskosti 15.01.2018
Občianske združenie Art point Prievidza 3000,00 Multižánrový festival Stret PD 2018 15.01.2018
Občianske združenie Art point Prievidza 3000,00 Podpora celoročnej činnosti 15.01.2018
Občianske združenie Art point Prievidza 1600,00 Technické zabezpečenie priestorov 15.01.2018
Občianske združenie Art kino Baník 1500,00 Multižánrový pouličný festival – Stre(e)t PD, Nám.slobody,PD 30.04.2019
Občianske združenie Art kino Baník 1500,00 Výstavná činnosť Art galérie v kine Baník 10.02.2019
Občianske združenie Art kino Baník 3000,00 Výstavná činnosť Art galérie v kine Baník počas roku 2020 (honoráre kurátorom výstav, účinkujúcim v programoch vernisáží, prípr. pozvánok, plagátov, katalógov k výstavám, materiál na realizáciu výstav, dovoz a odvoz exponátov) 09.01.2020
SPOLU 24150,00

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…