8. Feb 2018 6:46

Februárové rokovanie MsZ

Dňa 5. februára rokovalo Mestské zastupiteľstvo v Prievidzi.

Na programe rokovania boli nasledovné body:

– Technické návrhy energetických IS – trasovania na pozemkoch mesta
– Správa o vybavovaní sťažností, petícií, žiadostí na ochranu pokojného stavu za rok 2017
– Informácia o pripravovanom projekte
– Žiadosť spoločnosti SMMP, s. r. o., o schválenie zvýšenia základného imania
– Zoznam majetkoprávnych veci
– Bod rôzne

RTV Prievidza:

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.