24. Sep 2015 18:25

Energia pre život opäť pomáhala v prievidzskej Harmónii

Zariadenie núdzového bývania v správe Harmónia, n.o. Prievidza od založenia slúži osamelým rodičom a ich deťom ako dočasné útočisko na preklenutie vážnych životných situácií.

Organizácia samotná počas rokov existencie tiež prešla etapami, kedy sa musela popasovať s mnohými náročnými úlohami. Už niekoľko rokov má však vo svojej činnosti výborného partnera – Nadačný fond Slovenských elektrární člena skupiny ENEL. Prostredníctvom ľudí so srdcom na správnom mieste pomáha zariadeniu predovšetkým pri riešení situácií, ktoré si vyžadujú viac finančných prostriedkov. V uplynulých rokoch išlo o príspevok na rekonštrukciu nových priestorov po sťahovaní a vybudovanie detského ihriska.

Nanovo vymaľované
Čas uteká a to, čo bolo nové, čisté, sa predovšetkým na miestach, kde žije každodenným životom viac ľudí s deťmi, opotrebováva oveľa rýchlejšie. V tomto roku znova nastala situácia, keď bolo potrebné zariadenie kompletne vymaľovať. A znova tu bol partner, ktorý podporil túto činnosť čiastkou 1500 €. Keďže budova je staršia a problém s vlhkosťou pretrváva, skôr, ako bolo možné pristúpiť k samotnému maľovaniu, odborní pracovníci vykonali potrebné ošetrenie stien protipliesňovými prípravkami. Z charakteru zmluvy o prenájme priestorov vyplýva, že zariadenie je povinné na takéto práce využívať odborných pracovníkov SMMP, s.r.o., objednalo si teda všetky odborné práce v tejto spoločnosti. Po ich vykonaní sa chytili pomyselného žezla zasa pracovníci a predovšetkým obyvatelia zariadenia a priestory vyčistili a upratali. Aj vďaka nadácii tu dnes už zasa naplno beží denný život v kultúrnych a čistých priestoroch, za čo ďakujú nielen pracovníci organizácie, ale tiež obyvatelia. Za pomoci príspevku vymaľovali sedem izieb, dve kuchyne, štyri kúpeľne a toalety a spoločné priestory chodieb a schodísk.

Význam zariadenia pre mesto i spoločnosť
Význam týchto zariadení je v živote mesta zásadný. V prvom rade rieši akútnu nepriaznivú situáciu obyvateľov, ktorí z rôznych dôvodov zostávajú bez domova a prostriedkov. Rovnako dôležitá je ich úloha pri riešení podobných problémov osamelých rodičov s deťmi. Pracovníci zariadenia svojim klientom pomáhajú nielen možnosťou bývania za veľmi výhodných finančných podmienok, nemenej dôležitou vecou je ich vzdelávanie v oblasti hospodárenia v domácnosti, starostlivosti o deti, orientácie v legislatíve, vytvárania a prehlbovanie hygienických a pracovných návykov. Harmónia n. o. spolupracuje so zariadeniami podobného charakteru v rámci celého Slovenska i s organizáciami, ktoré sa orientujú na pomoc sociálne znevýhodneným osobám.

-kv-

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.