20. Apr 2016 5:53

Ekorok s Nestlé opäť na námestí

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a Nestlé Slovensko s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu EKOROK S NESTLÉ „DEŇ ZEME“ uskutoční sa na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 22.4. 2016 o 10.00 hod.

a účasti zástupcov mesta Prievidza, firmy Nestlé Slovensko s.r.o. a verejnosti mesta, budú žiaci siedmich základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, prezentovať na Námestí slobody svoje environmentálne aktivity a ekologické diela z odpadových materiálov. Oslavy „Dňa Zeme“ sa uskutočnia v rámci vyvrcholenia celoročného projektu „Ekorok s NESTLÉ“, ktorého 13. ročník realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko s.r.o. Tohtoročný ročník má názov „Vitalita školských záhrad“.
Program je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:
– školy si pripravia prezentácie svojich ekoaktivít a ekologických diel z odpadových materiálov (z odpadu – papiera, PET fliaš, kovových obalov), ktoré uskutočnili a vyrobili počas šk. roka 2015/2016 v stánkoch a na pódiu, kde ich priblížia mladí moderátori
– sprievodný kultúrny program- spevácke, tanečné a dramatické vystúpenia detí
Program:
10.00 – slávnostné otvorenie, príhovor hostí
10.15 – prezentácia škôl v stánkoch
– sprievodný kultúrny program
– prezentácia škôl na pódiu
– sprievodné aktivity pre divákov, verejnosť, deti: tvorivé dielne, pohybové aktivity, a iné.
11.45 záverečné vyhodnotenie, ocenenie
12.00 záver

Vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl, materských škôl, hostia a široká verejnosť.

Projektová časť „Vitalita školských záhrad“ je názov projektu, ktorú Mesto Prievidza a spoločnosť Nestlé Slovensko s.r.o. pripravili na šk. r. 2015/2016. Na realizácii aktivít projektu sa podieľali žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. V súčinnosti s učiteľmi – koordinátormi projektu realizovali činnosti, ktoré posilňujú vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody. Projekt je zložený z troch častí:

1.„Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej školy realizovali dve vybrané ZŠ, ZŠ Mariánska s projektom „Príroda – magistra vitae“ a ZŠ Malonecpalská „Živá príroda– naša učebnica“. Ich projekty vybrala komisia. Na realizáciu svojich zámerov každá škola získala finančnú podporu 1 400 eur.

2.„Ekoinfo“ – každá základná škola, ktorá sa zúčastnila projektu, zverejňovala na svojej webovej stránke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Patrili k nim – čistenie okolia školy; návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta, náučné chodníky; vysádzanie alebo ošetrovanie kvetín, krov a stromov v okolí školy, využitie odpadových materiálov, vedomostné súťaže, environmentálna výchova, spoznávanie prírody, zberové aktivity aj s vyhodnotením najlepších zberačov a iné. Zverejňovanie aktivít na webových stránkach základných škôl bolo aktualizované pravidelne, vždy na konci mesiaca od spustenia projektu a kontrolované koordinátorom z CVČ Spektrum Prievidza. Spolu na tento účel dostalo sedem základných škôl 3 654 eur.

3.Deň Zeme – ukončenie a vyhodnotenie projektu- záverečná prezentácia uskutočnených aktivít. Termín: 22.04.2016 o 10:00 hod. (náhradný termín v prípade nepriaznivého počasia 29.04.2016) Miesto konania: Námestie slobody, Prievidza.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.