10. Apr 2013 13:51

Ekorok 2013

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO pozývajú verejnosť na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 19. apríla 2013 o 10.00 h pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o., sa žiaci siedmych základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza budú prezentovať svojimi ekologickými dielami. Projekt už desiaty rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ. Program „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je voľným pokračovaním minuloročných aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00 do 12.00 h :
– školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov;
– prezentovať budú všetko, čo v rámci projektu uskutočnili;
– hodnotiť sa bude: informačný obsah prezentovaného materiálu a estetická úroveň celkovej prezentácie.

10.00 Mažoretky – CVČ
– slávnostné otvorenie – príchod hostí
– príhovory hostí
10.15 – 11.00 1. programový blok
vyhodnotenie najlepších 3 „zberačov papiera“
11.00 – 11.30 2. programový blok
11.30 príchod hostí – vyhlásenie výsledkov EKOROKU 2013
12.00 záver

V programe vystúpia víťazi školských kôl jednotlivých súťaží a záverečnej prezentácie a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí,pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť. Cieľom realizovaného projektu, ktorý trval od 1. novembra 2012 do 19. apríla 2013, je poskytnúť žiakom základných škôl v meste možnosť realizovať svoje aktivity pri skrášľovaní a udržiavaní vybraných priestorov mesta. Program projektu „Pamäť prírody – kľúč k ekoživotu“ je určený pre deti základných škôl na území mesta Prievidza. V rámci projektu sa realizovali tieto aktivity: k úprave a udržiavaniu školského areálu motivuje deti výzva „Smeti preč!“. Informovanosť verejnosti o projekte zabezpečujú samotné deti prostredníctvom Eko – spravodaja. Samostatnou kategóriou aktivít sú tvorivé činnosti, ktoré spadajú pod Ekokaraoke, kde žiaci spievajú svoje ekotexty na známe domáce i zahraničné melódie. Súčasťou projektu sú aj zberové aktivity a projekt „Zelená škola“. Novinkou jubilejného 10. ročníka EKOROKU je EKOLOGICKÁ KONFERENCIA MESTA PRIEVIDZA, kde žiaci 4. apríla 2013 prezentovali ekologickú situáciu v okolí svojej školy.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…