5. Feb 2020 14:54

Dotácia opäť pomôže charite

Nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta bola podporená dotáciou z rozpočtu mesta. Finančné prostriedky sú určené na podporu poskytovania sociálnych služieb v nízkoprahovom dennom centre.

Dotácia z mestského rozpočtu vo výške 9 000 eur je poskytnutá na základe odporučenia komisie starostlivosti o obyvateľov pri MsZ v Prievidzi a bola schválená v rozpočte mesta na rok 2020. Finančné prostriedky budú využité na činnosť nízkoprahového denného centra na Košovskej ceste, konkrétne na úhradu časti prevádzkových nákladov za energie a nákup základných potravín.

Charita – dom sv. Vincenta poskytuje sociálnu službu v nízkoprahovom dennom centre počas dňa osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.