7. Apr 2017 11:28

Deň Zeme bude v Prievidzi opäť v znamení EKOROKU s Nestlé Slovensko

Pri príležitosti Dňa Zeme sa v piatok 21.4. 2017 od 09.30 do 12:00 hod. uskutoční na Námestí slobody záverečná prezentácia a vyhodnotenie celoročného projektu „EKOROK S NESTLÉ SLOVENSKO“.

Projekt „Ekorok s Nestlé Slovensko“ pod názvom už 14. rok realizuje mesto Prievidza v spolupráci s CVČ Spektrum a na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti Nestlé Slovensko, s.r.o. Jeho cieľom je dlhodobo zvýšiť záujem detí i širokej verejnosti o problematiku životného prostredia hlavne vo svojom okolí a zapojiť čo najviac detí do rôznych environmentálnych aktivít. Deti realizáciou rôznych aktivít zvyšujú svoje vedomosti, zručnosti a schopnosti v oblasti ochrany prírody. Tento rok mal projekt názov „Život pod lupou“ a bol zložený z troch častí:
V časti „Zelený nápad“ realizujú 2 vybrané ZŠ a 1 MŠ na základe svojho projektu plán revitalizácie a obnovy časti okolia, alebo priestorov základnej a materskej školy. V tomto školskom roku boli vybrané projekty ZŠ Ul. Rastislavova, ZŠ Ul. Energetikov a MŠ Náb. sv. Cyrila, ktoré získajú na ich realizáciu finančnú podporu od Nestlé Slovensko vo výške 1 400 eur.
Každá zapojená ZŠ bola zapojená do časti „Ekoinfo“. V nej do 12.4. 2017 realizovali rôzne aktivity zamerané na ochranu prírody a environmentálnu výchovu. Tento rok sa zamerali napr. na krátkodobé pokusy s pozorovaním prírodných javov, pozorovanie mikroorganizmov, buniek, častí rastlinného a živočíšneho tela, vychádzky spojené s pozorovaním drobných organizmov, bádateľské aktivity, čistenie okolia a prírody, zberové aktivity a iné. O týchto uskutočnených aktivitách ZŚ pravidelne informovali na svojich webových stránkach.
Tretia záverečná časť projektu „Deň zeme“ sa uskutoční v piatok 21.4. na Námestí slobody za účasti zástupcov siedmich základných škôl, mesta Prievidza a firmy Nestlé Slovensko, s.r.o. Žiaci budú prezentovať svoje ekologické aktivity, projekty a diela, ktoré zrealizovali počas šk. r. 2016/2017 v rámci projektu „Ekorok s Nestlé Slovensko“ pod názvom „Život pod lupou“. Vytvorili ich za pomoci svojich učiteľov a koordinátorov. Prezentácie doplnia žiaci kultúrnym programom planým tanca, spevu a zábavy. Pre návštevníkov si mladí dobrovoľníci CVČ pripravia tvorivú dielnu, v ktorej si deti z odpadového materiálu vyrobia zvonkohru a netradičné pohybové aktivity. Animátori zo Súkromnej strednej odbornej školy (SSOŠ) Cats spríjemnia dopoludnie rôznymi súťažami o životnom prostredí. Čakajú Vás aj iné prekvapenia, ktoré sa určite oplatí vidieť.
PROGRAM
9:30 – 12:00 prezentácia aktivít ZŠ v stánkoch
9:40 slávnostné otvorenie
9:50 – 11:30 kultúrny program ZŠ, MŠ a hostí
11.30-12.00 záverečné vyhodnotenie a ocenenie, záver


Napísala: Mgr. Katarína Cifríková, koordinátorka „Ekorok s Nestlé Slovensko“

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.