20. Jan 2016 13:22

Darcovstvo kostnej drene

Nadácia Kvapka Nádeje a Národného registra darcov kostnej drene prosí o podporu celoslovenskej charitatívnej kampane „MÁTE SLINU?“ (www.mateslinu.sk), zameranej na získanie nových darcov kostnej drene, ktorú nadácia realizuje od 11. 01. 2016 do 30. 03. 2016. Záštitu nad charitatívnou kampaňou prevzalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa od svojho založenia zameriava na podporu detských hematologicko-onkologických centier, pričom od roku 2010 pomohla sumou viac ako 1 milión EUR. V roku 2015, kedy nadácia oslavuje 5. výročie svojho založenia a 20. výročie vzniku Transplantačnej jednotky kostnej drene DFNsP Bratislava, kam je naša pomoc prednostne smerovaná, sme sa rozhodli pomôcť a podporiť Národný register darcov kostnej drene, ktorý vyhľadáva darcov vhodných pre životy zachraňujúcu transplantáciu kostnej drene. Okrem finančnej pomoci, prostredníctvom určenej na zakúpenie moderného prístroja na DNA analýzy darcov pre potreby Národného registra, sme sa rozhodli zároveň pomôcť a rozšíriť databázu registra darcov formou celoslovenskej kampane.

-> Plagát kampane <-

-> Informačný leták kampane <-

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…