20. máj 2015 8:17

Ďalšia základná škola s opravenou strechou

Základná škola na Ulici S. Chalupku v Prievidzi sa dočkala rekonštrukcie strechy na pavilóne B.

Predmetom realizácie diela sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou strešného plášťa, ktorými sa rieši oprava strechy z dôvodu poškodenia strešnej krytiny, klampiarskych prvkov a opadaného atikového muriva existujúceho objektu základnej školy.

Stavebné práce rovnako spočívajú v demontáži pôvodných klampiarskych konštrukcií, demontáži bleskozvodu, následne budú vymenené klampiarske prvky a nový bleskozvod. Obsahom rekonštrukčných prác bude aj vyhotovenie novej hydroizolačnej vrstvy z asfaltových pásov a oprava atikového muriva vonkajšou sanačnou omietkou. Cena predmetného diela je 21 591, 97 eur s DPH.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…