10. Aug 2021 8:47

Ďalší zdroj informácií pre obyvateľov miest

Za dôležitú súčasť prípravy na tretiu vlnu epidémie COVID 19 považuje Únia miest Slovenska dostatok prístupných informácii pre obyvateľov o tom, aký je stav zaočkovanosti v ich meste, obci, okrese.

Únia miest Slovenska, v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom, v rámci platformy pre otvorené dáta o.z. ALVARIA iniciovala vytvorenie informačného portálu, ktorý by obyvateľom Slovenska takéto informácie v pravidelných intervaloch poskytoval.
Za aktívnej podpory Ministerstva zdravotníctva, bol na základe spolupráce s Inštitútom zdravotných analýz MZ SR, dnes informačný portál sprístupnený verejnosti. Portál bol vytvorený bez akejkoľvek finančnej podpory. Aktuálne údaje o zaočkovanosti podľa jednotlivých miest a obcí nájdete na https://www.uniamiest.sk/zaockovanost-mesta. Veríme, že aj tieto informácie pomôžu obyvateľom orientovať sa v svojom okolí ako súčasť prevencie proti ochoreniu Covid 19.

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.