27. Mar 2015 10:28

Cudzincov v Prievidzi spojil projekt BUK

Vo štvrtok 26.3.2015 sa v zasadačke Mestského úradu v Prievidza konal Informačný deň pod názvom „ Prievidza pre všetkých“, ktorý zorganizovalo Mesto Prievidza v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska.

Cieľom podujatia bolo oboznámenie sa s projektom BUK: „Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej samosprávy v oblasti integračnej politiky“. Cieľom bolo zvýšenie povedomia o živote štátnych príslušníkov tretích krajín v našom meste. Informačného dňa sa zúčastnili riaditelia ZŠ a MŠ, príslušníci tretích krajín žijúci v našom meste, experti zo Združenia miest a obcí Slovenka, z Centra pre výskum etnicity a kultúry a z Ligy za ľudské práve.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…