2. Apr 2013 7:56

Čo prinieslo zasadnutie MsZ

Utorok 26. marca sa uskutočnilo už tretie zasadnutie mestského zastupiteľstva v tomto roku.

Hlavnými bodmi programu boli:

1. Informácia o plnení komisionárskych a nájomných zmlúv so spoločnosťou UNIPA, spol. s r.o., Prievidza v oblasti verejného osvetlenia, údržby verejnej zelene a športovísk za obdobie 1-12/2012. Celá správa je uvedená na internetovej stránke mesta Prievidza. http://www.prievidza.sk/samosprava/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/3-zasadnutie-26-marca-2013/

2. Návrh VZN č. 138/2013 o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Príslušné VZN bolo poslancami mestského zastupiteľstva schválené.

3. Zoznam žiadostí predkladaných právnou kanceláriou na rokovanie MsZ

Najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 30. apríla 2013 v DK Prievidza.

Zdroj: RTV Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.