13. Apr 2021 8:17

Charita od mesta odkúpila budovu za symbolické euro

Mesto Prievidza vyhovelo žiadosti neziskovej organizácie Charita - dom sv. Vincenta. Budovu na Košovskej ceste, v ktorej od roku 2012 poskytuje sociálne služby, samospráva organizácii odpredala za symbolické jedno euro. Organizácia sa vďaka tomu môže uchádzať o granty a lepšie sa rozvíjať. Charita sa zaviazala tento rok na budove zrekonštruovať strechu za najmenej 14 500 eur. V budúcnosti môže budovu využívať len na sociálne a charitatívne aktivity.

Plánujú opraviť strechu
Od roku 2012 nezisková organizácia Charita – dom sv. Vincenta poskytuje sociálne služby v budove na Košovskej ceste. Objekt patriaci mestu Prievidza vtedy získala organizácia do dlhodobého nájmu. „Charita mala minulý rok záujem investovať do strechy budovy, ktorá nie je v dobrom stave. Keďže malo ísť o pomerne veľkú investíciu, rokovali sme s mestom ako vlastníkom o odpredaji budovy do nášho vlastníctva. Riešili by sa tým aj ďalšie možnosti rozvoja. Mnohé grantové programy sú viazané na vlastníctvo nehnuteľnosti, takže sme sa do nich nemohli zapájať,“ vysvetľuje riaditeľ charity Milan Petráš. „Veľmi sa tešíme tomu, že sme po rokovaniach s vedením mesta dohodli dobré podmienky, a mestské zastupiteľstvo nám schválilo predaj budovy a priľahlých pozemkov za jedno euro. Je to pre nás impulz pre ďalší rozvoj sociálnych služieb, ktoré poskytujeme,“ dodáva.

Na sociálne a charitatívne účely
„Pri rozhodovaní o žiadosti charity zavážilo najmä to, že budova potrebuje viaceré nákladné investície. Charita bola ochotná sa zaviazať ešte tento rok investovať do strechy 14 500 eur. Má aj ďalšie plány na obnovu budovy a rozvoj svojich služieb,“ hovorí Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza. „Pri prevode za symbolické euro boli schválené viaceré podmienky. Budova môže byť používaná len na sociálne a charitatívne účely, na čo sa zriaďuje vecné bremeno. Takisto, ak by charita v budúcnosti chcela tento majetok ďalej predávať, musela by mestu uhradiť plnú sumu znalcom určenej hodnoty nehnuteľnosti. Toto však nepredpokladáme, a skôr dúfame, že sa činnosti organizácie bude ďalej dobre dariť.“

Dôležitý partner
Primátorka oceňuje dlhodobú spoluprácu s organizáciou. „Charita – dom sv. Vincenta dôležitým a stabilným partnerom mesta pri poskytovaní sociálnych služieb obyvateľom mesta. Denne poskytuje ľuďom v núdzi stravu a možnosti osobnej hygieny. V zimnom období prevádzkuje pre bezprístrešných nocľaháreň s kapacitou 20 lôžok. Funguje aj výdaj šatstva a obuvi. Význam práce organizácie sa ukázal aj počas pandémie. Momentálne napríklad úzko spolupracujeme pri prevádzke karanténnych miest pre ľudí bez domova. Činnosť charity je pre mesto veľmi dôležitá, a sme za ňu vďační,“ dodáva.

Hľadajú dobrovoľníkov
Riaditeľ organizácie Milan Petráš pri otázke na aktuálne potreby opäť pripomína nevyhnutnosť spolupráce s dobrovoľníkmi. „Stále platí, že hľadáme dobrovoľníkov na zabezpečovanie výdaja stravy cez víkendy. Počas pandémie naši dobrovoľníci z rôznych dôvodov nedokážu pokryť služby tak ako v minulosti. Veľmi radi by sme preto našli ďalších ochotných dobrovoľníkov na dlhodobú spoluprácu. Môžu sa nám ozvať telefonicky na čísle 0905 951 854 alebo e-mailom na charitapd@gmail.com,“ uzatvára.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…