7. Nov 2016 11:30

CC – BY – NC – ND či SA. Poznáte ?

Prvý novembrový štvrtok sa v Obchodnej akadémii Prievidza uskutočnil seminár pre učiteľov školy na tému Autorské právo, verejné licencie Creative Commons (ďalej CC) a otvorené vzdelávanie s lektorkou JUDr. Zuzanou. Adamovou, PhD. z Právnickej fakulty Trnava.

Otvorené vzdelávanie je nový pojem, pod ktorým treba rozumieť inovatívne metódy vyučovania a učenia sa s využitím digitálnych technológií a digitálneho obsahu, ktoré umožnia každému vzdelávať sa kedykoľvek, kdekoľvek, prostredníctvom ľubovoľného zariadenia. Známe sú eAktovka, Planéta vedomosti, Khancademy, Curiiki, Cousera… Cieľom je podporiť využívanie otvorených vzdelávacích zdrojov (vzdelávací obsah, vo všeobecnosti v digitálnej forme, ktorý je väčšinou zdarma prístupný všetkým), zvýšiť transparentnosť vzdelávacích zdrojov pre používateľov (© copyright), podporiť IKT infraštruktúru v školách a rozšíriť spoluprácu vzdelávacích inštitúcií aj na medzinárodnej úrovni. Medzi otvorené vzdelávacie zdroje patria plné kurzy, materiály ku kurzom, moduly, učebnice, videá, testy, softvér a akékoľvek ďalšie nástroje, materiály alebo techniky, ktoré sa používajú na podporu prístupu k znalostiam.
Oprávnenou požiadavkou z hľadiska skutočnej otvorenosti je, aby zverejnené vzdelávacie zdroje mali otvorenú licenciu, dávali právo k prístupu, adaptácii a opakovanému publikovaniu, boli nediskriminačné (práva sú dostupné všetkým a všade) a neobmedzovali spôsob použitia na špecifické použitie a formu.
25 pedagógov z Obchodnej akadémie Prievidza sa zúčastnili 3. novembra 2016 semináru na tému: Autorské právo, verejné licencie CC a otvorené vzdelávanie. Lektorka JUDr. Z. Adamová, PhD., riaditeľka Ústavu práva duševného vlastníctva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity, vedie projekt CC Slovensko. Špecializuje sa na problematiku duševného vlastníctva a právo IKT. Je autorkou mnohých publikácií z oblasti autorského práva. Podporuje hľadanie rovnováhy medzi ochranou duševného vlastníctva a otvoreným prístupom k informáciám, vzdelávaniu a kultúre. Vyzýva na reformu autorského práva.
Licencie CC vznikajú kombináciou niekoľkých základných vlastností, ktoré popisujú, aké práva si chce držiteľ autorských práv podržať a akých sa chce vzdať. Sú štyri základné vlastnosti – Attributtion (skratka BY) – umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela za podmienky uvedenia autora, Noncommercial (NC) – umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo a odvodené diela len pre nekomerčné účely, No Derivative Works (ND) – umožňuje ostatným rozmnožovať, rozširovať, vystavovať dielo len v pôvodnej podobe, nie odvodené diela, Share Alike (SA) – umožňuje ostatným rozširovať odvodené diela len za podmienky použitia identickej licencie pre odvodené diela.

Text: Ing. Dagmar Karaková, Obchodná akadémia Prievidza

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…