9. Jul 2019 8:42

Ako správne požiadať o mladomanželskú pôžičku

Národná rada Slovenskej republiky schválila novelu zákona, ktorá je účinná od 1. júla 2019, a ktorou sa dopĺňa zákon č.150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. Zmenou legislatívy sa zavádza podpora bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) pre mladomanželov.

Žiadatelia o mladomanželskú pôžičku musia podať žiadosť v termíne od 1. apríla do 31. októbra príslušného kalendárneho roka, v listinnej podobe na príslušnom mestskom úrade okresu, v ktorom sa realizuje financovanie nehnuteľnosti.

Kto môže žiadať o pôžičku?
Manželia, ktorých vek v deň podania žiadosti nepresiahne 35 rokov (podmienku veku musí spĺňať každý z manželov), ak uzavreli manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti. Uvedené znamená, že žiadosť je možné podať do roka od uzatvorenia manželstva.

Na aký účel môžu byť poskytnuté financie?
– Výstavba bytu v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome
– Kúpa bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome (do 3 rokov od kolaudácie)
– Kúpa staršieho bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome (staršieho ako 3 roky od kolaudácie)
– Stavebná úprava bytu v bytovom dome, rodinnom dome pre byty, ktoré boli dané do užívania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti.

V zmysle §13a ods.5 zákona o ŠFRB – Podporu na stavebné úpravy bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome podľa § 6 ods. 1 písm. c) štvrtého bodu nemožno poskytnúť žiadateľovi podľa § 7 ods. 1 písm. a), ktorému bola poskytnutá podpora na obstaranie bytu podľa § 6 ods. 1 písm. a). Z uvedeného vyplýva, že ak žiadateľ dostane mladomanželskú pôžičku na kúpu staršieho bytu, nemôže dostať pôžičku aj na jeho stavebné úpravy.

Na čo môžu byť poskytnuté financie?
Na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Aká môže byť podlahová plocha bytu, domu, ktorý chceme kúpiť, stavať?
Podlahová plocha bytu v bytovom dome alebo polyfunkčnom dome:
– nemôže prevýšiť 80 m2. Je súčtom plochy obytných miestností, príslušenstva bytu a plochy balkónov a terás.
Podlahová plocha bytu v rodinnom dome:
– nesmie prevýšiť 120 m2 a viac ako polovica z tejto podlahovej plochy je určená na bývanie. Do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha balkónu, lodžie a terasy. Ak je súčasťou rodinného domu garáž, do podlahovej plochy sa nezapočítava podlahová plocha tohto priestoru do 25 m2.

Aký príjem môže mať žiadateľ – mladomanželia?
Maximálny príjem:
Celkový čistý príjem žiadateľa a osôb, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne (manžel, manželka, prípadne dieťa) za predchádzajúci kalendárny rok nesmie prevýšiť 4-násobok životného minima na jeho domácnosť.
Minimálny príjem:
Priemerný mesačný čistý príjem domácnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok ̶ 1,3 násobok životného minima domácnosti ̶ záväzky ≥ výška mesačnej splátky požadovaného úveru.
Životné minimum platné do 30.6.2020 pre dvojčlennú domácnosť (dve plnoleté osoby) je vo výške 356,84 €.

Zabezpečenie úveru:
Nehnuteľnosťou – hodnota zakladanej nehnuteľnosti musí dosiahnuť minimálne 1,3 násobok požadovaného úveru.

Výška poskytnutej podpory a podmienky:
a) Výstavba bytu (v bytovom dome, rodinnom dome, polyfunkčnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške
• časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
• časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %
b) Kúpa bytu do troch rokov od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 75 000,- € na byt vo výške
• časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
• časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %
c) Kúpa bytu, ktorý je starší ako tri roky od kolaudácie (v bytovom dome, polyfunkčnom dome, rodinnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 75 % obstarávacej ceny, najviac 50 000,- € na byt vo výške
• časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
• časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %
d) Stavebná úprava bytu (v bytovom dome, rodinnom dome)
Podpora sa poskytuje vo forme úveru vo výške 100 % obstarávacej ceny, najviac 30 000,- € na byt vo výške
• časť úveru do 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 15 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 1 %
• časť úveru nad 15 000,- € sa poskytne najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 2 %

Úľavy, ktoré ponúka ŠFRB pri poskytnutí úveru:
Mladomanželom, ktorým bola poskytnutá podpora, je možné počas trvania zmluvného vzťahu na základe požiadania odpustiť pri narodení dieťaťa 2000,- €. V prípade, že bol úver poskytnutý na obstaranie staršieho bytu ako tri roky alebo na stavebnú úpravu bytu suma odpustenej časti úveru nesmie presiahnuť 6 000 €.

Termín podávania žiadostí:
1.7. – 31.10. 2019
1.4. – 31.10. príslušného kalendárneho roka od roku 2020.

Postup pri podávaní žiadostí:
Žiadateľ predkladá žiadosť v listinnej podobe ŠFRB prostredníctvom mestského úradu v sídle okresu podľa miesta stavby. Žiadosti sa nepodávajú na mestský/obecný úrad v mieste trvalého pobytu žiadateľa.
Po overení pracovník MsÚ do 10 dní zaregistruje žiadosť do elektronického príjmu žiadostí a odošle žiadosť na ŠFRB. ŠFRB žiadosť posúdi a oznámi žiadateľovi možnosť poskytnutia podpory v zákonných lehotách.

Časté otázky a odpovede:
ŠFRB môže poskytnúť finančné prostriedky na úhradu nákladov na rekonštrukciu bytu, súčasťou ktorých môže byť výmena rozvodov v byte, výmena bytového jadra, zariaďovacie predmety v kúpeľni, výmena okien, úprava stien, podláh, zabudovaná kuchynská linka vrátane zabudovaných spotrebičov a iné stavebné výrobky a zariadenia, ktoré sú pevne zabudované do stavby a zabezpečujú základnú funkciu bývania.

Pre ilustráciu uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce otázky a odpovede k nim:

1. financujeme kuchynskú linku bez spotrebičov? áno
2. financujeme varné ostrovy ako súčasť kuchynskej linky? áno
3. financujeme iba spotrebiče (do už existujúcej kuchynskej linky, bez výmeny kuchynskej linky) ? nie
4. ktoré spotrebiče financujeme ako súčasť kuchynskej linky?
– sporák (vstavaný – áno / voľne stojaci – áno)
– rúra (vstavaná – áno)
– varná doska (vstavaná – áno)
– mikrovlnná rúra (vstavaná – áno / voľne stojaca – nie)
– digestor (zabudovaný – áno / priestorový – áno)
– umývačka riadu (vstavaná – áno / voľne stojaca – nie)
– chladnička, mraznička (vstavaná – áno / voľne stojaca – nie)
– kávovar (vstavaný – nie / voľne stojaci – nie)
– kuchynský gril (vstavaný – nie / voľne stojaci – nie)
– vinotéka (vstavaná – nie / voľne stojaca – nie)
– práčka (vstavaná – áno)
– sušička (vstavaná – áno)
– odpadkové koše (áno – len ako zabudované kontajnery na triedený odpad)
– drez s batériou (áno – len ako súčasť novej kuchynskej linky)
– osvetlenie pracovnej dosky (áno – ako súčasť novej kuchynskej linky)
5. financujeme vstavané skrine? (v stavebnom výklenku, obostavané – áno / voľne stojace – nie)
6. financujeme v kúpeľni voľne stojacu pračku a sušičku ? – nie
7. financujeme kúpeľňový nábytok ? nie
8. financujeme iné vybavenie kúpeľne, napr. zrkadlá, háčiky, poličky, atď. – nie
9. financujeme regálový systém v špajze ? (špajzová skriňa ako pevná súčasť linky od výrobcu linky – áno, ako policový regál dobudovaný v samostatnej špajzovej miestnosti – nie)
10. financujeme regálový systém v šatníku ? nie
11. financujeme uvedené spotrebiče a zariaďovacie predmety samostatne, bez akýchkoľvek stavebných prác v byte? nie

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…