Vitajte v Prievidzi
Portál turisticko - informačnej
kancelárie mesta Prievidza
TIK Doprava Podujatia Zábava a voľný čas Turistické ciele O Prievidzi Pamiatky Inštitúcie Osobnosti Remeselníci Zaujímavosti Úvod

Doprava a autoslužby

     Dopravná poloha mesta Prievidza je ovplyvnená pozíciou v Hornonitrianskej kotline uzavretej z troch strán horskými masívmi Strážovských vrchov, Žiaru a Vtáčnika, predstavujúcimi dopravné bariéry v smere severozápad, sever, východ a juhovýchod. Priestor kotliny je dopravne otvorený len v juhozápadnom smere. V čase rozvoja železničnej siete na našom území postupne získal výraznú dominanciu v smere sever - juh, západ - východ susedný považský koridor. Tieto skutočnosti spôsobili, že mesto Prievidza leží mimo ťažiskových vnútroštátnych dopravných trás západno-východného smeru a mimo paneurópskych multimodálnych dopravných koridorov. Ťažiť však možno z polohy na medzinárodnom dopravnom koridore západno-východného smeru (zhodnom s cestou medzinárodného významu E-572) na trase: - Česká republika – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom. V smere sever - juh mestom prechádza cestno-železničný dopravný koridor celoštátneho významu na trase - Nitra – Topoľčany – Prievidza – Turčianske Teplice.
     Z hľadiska polohy v nadradenej dopravnej sieti Slovenskej republiky je pre mesto významnejšia cestná sieť. Prievidza tvorí križovatku nasledovných ciest I. triedy - I/50 Česká republika – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – Zvolen – Košice – Ukrajina - I/64 Žilina – Prievidza – Nitra – Komárno.
Mesto Prievidza leží mimo magistrálnych železničných trás medzinárodného a celoštátneho významu.
     V nadradenej cestnej sieti reprezentovanej trasami budovanej diaľničnej siete a siete rýchlostných ciest 111 je pozícia mesta Prievidza zdôraznená polohou na rýchlostnej ceste R2 vedenej v trase štátna hranica Česká republika/Slovenská republika Drietoma – Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom – v peáži s R1 – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice. Z celkovej plánovanej dĺžky 349 km je v súčasnosti v trase R2 stavebne dobudovaných (v plnom profile – štvorpruh) 8 km medzi mestami Nováky a Prievidza (a čiastočne i medzi mestami Prievidza a Handlová). Vzdialenosť mesta k najbližšej diaľnici (D1) je 61 km. Poloha mesta Prievidza v rámci siete letísk je daná vzdialenosťou k najbližšiemu letisku s pravidelnou osobnou leteckou dopravou v Sliači (cestná vzdialenosť 65 km), ktoré však v súčasnosti ponúka iba 1 pravidelnú leteckú linku (Sliač – Praha).
     Vzdialenosť medzinárodného letiska Bratislava je 157 km. Letisko Prievidza nachádzajúce sa na území mesta Prievidza má štatút verejného medzinárodného letiska s nepravidelnou leteckou dopravou. Každoročne, vďaka atraktivite regiónu, vybaví letisko do 500 príletov a odletov, ktoré majú prevažne turistický charakter. Jedná sa o medzinárodné i vnútroštátne lety. Vodné cesty sa v blízkosti mesta Prievidza nenachádzajú. Najbližší verejný prístav vnútrozemskej vodnej dopravy v Komárne je vzdialený 142 km po železnici a 154 km po cestnej sieti.
     Vzhľadom na veľkosť populácie aglomerácie mesta Prievidza, koncentráciu širokej škály výrobných i nevýrobných aktivít v meste a jeho okolí ako i vzhľadom na polohu v regionálnej štruktúre Slovenska, pôsobí ako pomerne výrazný autonómny dopravný uzol s úlohou dôležitého zdroja i cieľa nákladnej i osobnej prepravy. Je centrom priemyslu a stredného školstva, ako i sídlom služieb a obchodu. Vďaka týmto aktivitám je Prievidza pomerne významným centrom dennej dochádzky zo širokého okolia, čo kladie vysoké nároky na hromadnú prímestskú dopravu, ako i cestnú sieť v dochádzke individuálnou dopravou osobnými automobilmi.
     Mestom prechádza železničná trať č. 140 v smere Nové Zámky – Lužianky – Chynorany – Prievidza, ktorá má nadregionálny charakter. Ďalšie trate prechádzajúce mestom majú len regionálny význam, sú to trať č. 144 Prievidza – Nitrianske Pravno a trať č. 145 v smere Prievidza – Handlová – Horná Štubňa, kde nadväzuje na železničnú trať Hronská Dúbrava – Vrútky, ktorá prepája severný hlavný ťah s južným hlavným železničným ťahom. Všetky tri železničné trate sa zbiehajú v Prievidzi, ktorá je významným železničným uzlom pre širšiu spádovú oblasť.
     Najdôležitejšou cestnou komunikáciou prechádzajúcou mestom v západno-východnom smere je cesta I. triedy I/50, ktorá je zároveň medzinárodným cestným ťahom E-572, a to v smere Trenčín – Prievidza – Žiar nad Hronom, kde sa napája na medzinárodný cestný ťah E-571 (rýchlostná cesta R1) Trnava – Nitra – Žiar nad Hronom – Zvolen. V severojužnom smere prechádza mestom cesta I. triedy I/64 spájajúca mestá Žilina – Prievidza – Nitra – Nové Zámky – Komárno.
     Najbližším mestom sú Bojnice, ktoré s Prievidzou priamo susedia a tvoria takmer súmestie. V malej vzdialenosti od Prievidze sa nachádzajú i ostatné mestá okresu Prievidza, a to Nováky (10 km) a Handlová (18 km). Od krajského mesta je Prievidza vzdialená 68 km, čo svedčí o okrajovej polohe mesta v rámci kraja. Od Bratislavy je Prievidza vzdialená 170 km, pričom hlavné mesto SR je zároveň i najbližším veľkomestom k Prievidzi podľa cestných vzdialeností. Prievidza sa nachádza v oblasti rozhrania štyroch krajov súčasného administratívneho členenia, čo potvrdzujú i cestné vzdialenosti k najbližším krajským sídlam. Od Trenčína je mesto vzdialené 68 km, od Žiliny dokonca len 64 km, od Banskej Bystrice 74 km a od Nitry 90 km. Prievidza sa vzhľadom na metropolitné regióny Európy nachádza v periférnej polohe.
Linky
www.ksthornanitra.sk
www.prievidza.sk
www.hornanitra-info.sk
www.kamdomesta.sk
www.naucnechodniky.sk
www.icm.sk
www.zpc.prievidza.sk
www.hrady.sk
www.banskyskanzen.sk
Kontakt
Turisticko-informačná
kancelária mesta Prievidza, n. o.
Námestie slobody 4, 971 01 Prievidza
e-mail: tik@prievidza.sk
Partner
+421 46 16 186
+421 46 542 39 92
Created by WebCreative/info © 2009 All rights reserved.